Nieuwsbericht

Van industrieterrein naar vlinderidylle in Renkums Beekdal

dinsdag 4 november 2014

De afgelopen jaren is in het dal van de Renkumse beek hard gewerkt om een industrieterrein om te vormen tot natuur. Een zeldzame gebeurtenis, want in de regel gaat dat andersom. Met uitrijden van maaisel uit een ander beekdal is dit proces onlangs afgerond en wordt alle ruimte geboden voor ontwikkeling van een bloemrijke vlinderidylle.

Het industrieterrein lag al geruime tijd niet handig meer: slecht bereikbaar voor vrachtverkeer en op een plek met grote kansen voor natuurontwikkeling. Dat het daar lag was nog een erfenis uit de tijd dat de beek werd benut voor de papierfabriek, maar hoewel de Parenco nog steeds papier maakt, gebeurt dat nu aan de Rijn en is de beek daarvoor niet meer nodig.

Het beekdal vormt nu vooral een belangrijke schakel in de overgang tussen Veluwe en Rijndal. Op termijn komen er wellicht ooit herten langs. Maar zeker is dat het beekdal ruimte biedt aan de ontwikkeling van soortenrijke natte hooilanden en een door de beek gevoed doorstroommoeras. Dat biedt ook ruimte voor vlinders. Bovenstrooms is het herstel al verder gevorderd en is de bruine vuurvlinder al teruggekeerd.

Bij natuurontwikkeling op voormalig industrieterrein is het probleem dat er geen zaadbank meer is, van waaruit zich een gevarieerde vegetatie kan ontwikkelen. Dat is in het Renkumse beekdal ook het geval. Na één jaar ontwikkeling was het al zichtbaar dat de plantengroei overheerst dreigt te raken met snelgroeiende ruige planten, waarbij de bloeiende kruiden op termijn het onderspit delven. Op initiatief van De Vlinderstichting werd gezocht naar een mogelijkheid om maaisel uit een soortenrijk beekdal over te brengen. Staatsbosbeheer vond die mogelijkheid in het reservaat De Bruuk bij Nijmegen. In oktober werd daar gemaaid en is het maaisel direct overgebracht naar het Renkumse Beekdal. Het transport werd bekostigd via het project Idylle. En nu maar kijken of de meegebrachte zaden van blauwe knoop, knoopkruid, koekoeksbloemen en ratelaar het beekdal de komende jaren kleuren tot een idylle voor vlinders!

Het project ‘Idylle: bloemen voor vlinders, bijen en mensen’ wordt mogelijk gemaakt door de PostcodeLoterij.

Beek BruineVuurvlinder Gelderland hooilanden Idylle industriegebieden natuurgebieden Staatsbosbeheer