Nieuwsbericht

Veel aandacht voor natuur in stad en dorp

maandag 10 februari 2020

Alle publiciteit rond de achteruitgang van de biodiversiteit heeft in veel gemeenten geleid tot de roep om meer aandacht voor natuur in de stad. Die roep komt uit de gemeenteraad en soms ook uit de colleges van burgemeester en wethouders, maar vooral door toenemende druk vanuit de bevolking. En gelukkig zijn er volop kansen in het bebouwde gebied.

Zaterdag 8 februari 2020 tientallen mensen samen in Steenwijk. Zij willen zich inzetten voor meer planten en dieren in Steenwijk en de andere kernen binnen deze gemeente. Na een kort welkomstwoord van de wethouder, die aangaf dat de gemeente zich graag wil inzetten voor meer biodiversiteit, verdeelden de deelnemers zich over werksessies. Zo waren er workshops over egelsnelwegen, de actie steenbreek, wilde bijen en vogels in de stad, en over wat je kunt doen om meer vlinders te krijgen. Tijdens deze sessies werden de deelnemers bijgepraat over wat er mogelijk is, maar ze waren vooral bedoeld om de aanwezigen te laten meedenken over hoe er in Steenwijkerland nog veel meer biodiversiteit kan komen. Bij iedere sessie was een notulist aanwezig die alle tips en opmerkingen vastlegde. Het was zeer stimulerend om te merken hoeveel energie en creativiteit er bij de deelnemers was.

Mogelijkheden voor stadsnatuur

De Vlinderstichting legt talloze idylles aan, zoals hier in Amsterdam De Vlinderstichting legt talloze idylles aan, zoals hier in Amsterdam

Deze biodiversiteitsdag in Steenwijkerwold is maar één van de vele initiatieven die gemeenten momenteel nemen. Steeds vaker wordt De Vlinderstichting ingeschakeld om de groendienst te scholen in vlindervriendelijk beheer, de raadsleden en andere gemeentemedewerkers tips te geven over wat er mogelijk is in de stad, of om de inwoners enthousiast te maken voor meer kleur in de stad. En er zijn gelukkig legio mogelijkheden in het bebouwde gebied.

Beheer

Door een aanpassing van het beheer van de wegbermen en groenstroken kunnen goede leefgebieden voor vlinders ontstaan. De aanleg van een Idylle, een bloemrijke plek voor vlinders, bijen en mensen, kan een mooie plek opleveren voor insecten en mensen. Er is ook veel te winnen door de bewoners te stimuleren om ook in hun tuin de natuur een kans te geven. Zelfs de echte stadsbewoners, die geen tuin maar alleen een balkon hebben, kunnen bijdragen aan meer biodiversiteit. Caspar Jansen maakte dat zo mooi duidelijk door zijn artikelenserie in de Volkskrant. Meer aandacht voor natuur in stad en dorp zal de biodiversiteitscrisis niet oplossen, maar iedere maatregel die genomen wordt helpt wel.

Help ook mee!

Wil je zelf ook meehelpen om je eigen omgeving geschikter te maken voor vlinders en natuur? Dat kan kan! Maak ene vlindertuin, kom in actie in je buurt of geef je waarnemingen door. Alle beetjes helpen.

Ja, ik help mee

Biodiversiteit bloemen Kleurkeur Stadsnatuur