Nieuwsbericht

Veel bruin blauwtjes in september?

woensdag 6 september 2017

Door het warme weer in de eerste helft van het jaar vlogen veel vlindersoorten weken eerder dan normaal. Voor een aantal soorten betekent dit dat er nu ruimte is voor een extra generatie. Zo zijn er al verse vlinders gezien van landkaartje, heideblauwtje, kleine ijsvogelvlinder en groot dikkopje en ook het bruin blauwtje lijkt nog te gaan pieken.

Hoe gaat het met het bruin blauwtje?

Bruin blauwtje heeft een duidelijk geblokte franje Bruin blauwtje heeft een duidelijk geblokte franje

Het bruin blauwtje is een vrij schaarse standvlinder die voorkomt in de duinen en in bermen en opspuitterreinen in Zeeland en Noord- en Zuid-Holland. Ook langs de grote rivieren is het bruin blauwtje op veel plaatsen aanwezig. De vlinder staat op de Rode Lijst in de categorie gevoelig. De soort lijkt het in de duinen vrij slecht te doen, maar we zien wel steeds meer meldingen uit het binnenland.

Veel meldingen

Het bruin blauwtje leeft op schralere graslanden waar de waardplanten van de rups, reigersbek en ooievaarsbek, voorkomen. Het bruin blauwtje kent twee generaties per jaar die vliegen rond mei en augustus. Vaak is er nog wel een derde generatie, maar die is partieel en veel kleiner dan de eerste twee generaties. Dit jaar lijkt het anders, want er worden nu al veel bruin blauwtjes gemeld op de invoerportalen en ook in de routes van het Landelijk Meetnet Vlinders zien we al een nieuwe piek.

Verwarring met andere blauwtjes

Bruin blauwtje wordt vaak verward met vrouwtjes van het icarusblauwtje die ook bruin zijn van boven met oranje vlekjes langs de rand. 

Download de herkenningskaart blauwtjes

Uitbreiding

Het ontbreken van de basisstip is een belangrijk kenmerk van het bruin blauwtje Het ontbreken van de basisstip is een belangrijk kenmerk van het bruin blauwtje

De forse uitbreiding van de binnenlandse populatie is zeer opvallend. Deze vlinders lijken steeds minder kieskeurig en nemen al genoegen met een zandig stukje met een paar zachte ooievaarsbekken als waardplant. Doordat het bruin blauwtje behoorlijk ver kan vliegen, kan hij ook op andere plekken opduiken. Denk aan een zandig bermpje of opspuitterreintje (bijvoorbeeld voor een nieuwbouwwijk of weg). Ook extensief beheerde parkjes met een hooilandbeheer (vaak op wat armere grond) weet hij te bereiken en zich in ieder geval tijdelijk voort te planten. Naast zachte ooievaarsbek kunnen de rupsen ook prima leven van andere soorten ooievaarsbek en van reigersbek. De klimaatopwarming ondersteunt daarbij vermoedelijk deze warmteminnende vlinder, die we daardoor op steeds meer plekken tegen zullen gaan komen. 

Zelf een bruin blauwtje gezien? Geef je waarneming aan ons door via Telmee of Waarneming.nl.

BruinBlauwtje klimaat