Nieuwsbericht

Veel eitjes sleedoornpage in Wolvega

donderdag 27 januari 2011

In Wolvega is een record aantal eitjes van de sleedoornpage gevonden. In een sleedoornhaag rondom een ijsbaan werden er meer dan 150 geteld. Tot nu toe waren er nooit meer dan 34 aangetroffen.

De sleedoornpage is een zeldzame vlinder in Nederland die een heel verborgen leven leidt. De vlinder vliegt in augustus en september en de eitjes die dan worden afgezet overwinteren in de struik. Daardoor is in de winter te bepalen of de sleedoornpage op een locatie aanwezig is. Op 26 januari telden medewerkers van De Vlinderstichting en de vlinderwerkgroep Friesland, samen met de beheerder van de ijsbaan maarliefst 152 eitjes. Dat is een enorm groot aantal voor zo’n klein gebied en veel meer dan de vorige jaren waren gevonden.

Isolatie
De sleedoornpage zit in Wolvega tamelijk geïsoleerd. De dichtstbijzijnde vliegplaats is een kleine 10 kilometer verderop in Steenwijk en daar zijn helaas de afgelopen winter veel sleedoorns met eitjes daarop verwijderd. De volgende vliegplaats is Zuidwolde, maar daar is na heel veel zoeken dit jaar slechts één eitje gevonden en het is onzeker hoe duurzaam de populatie is. Op andere plekken in Wolvega zijn ook sleedoorns aanwezig en de hoop is dat vanuit de goede vliegplaats bij de ijsbaan de soort zich ook op andere plekken gaat vestigen. Dan is het risico dat de soort door een toevalligheid grote klappen krijgt veel minder groot.

eitjes Sleedoornpage tellen