Nieuwsbericht

Veel Spaanse vlaggen!

vrijdag 9 augustus 2013

Deze zomer worden er in het zuiden van ons land opvallend veel exemplaren van de Spaanse vlag gezien. Deze grote en prachtige nachtvlinder is ook overdag actief en kan dan goed op bloemen van o.a. vlinderstruik, koninginnenkruid en distels worden gevonden.

De soort komt voor in vochtige bossen en struwelen in de directe omgeving van warme (kalk)graslanden en is vrij zeldzaam in (het zuiden van) Nederland. Veruit de meeste waarnemingen van de Spaanse vlag komen uit Limburg. De vlinder heeft een officiële beschermde status volgens de Europese Habitatrichtlijn. De laatste decennia lijkt de Spaanse vlag zich door klimaatsverandering naar het noorden uit te breiden. In Nederland bereikt deze soort vooralsnog de noordwestelijke grens van zijn areaal.

Deze soort gaat in het Landelijke Meetnet Vlinders vooruit. Toch lijkt 2013 een bijzonder jaar te zijn. Op 9 Augustus jongstleden werden er door Alex en Anita Kloor maar liefst 84 exemplaren gezien bij de Sint Pietersberg bij Maastricht. Deze vlinders telden zij al fietsend: “als we waren afgestapt waren dat er zeker veel meer geweest”. Ook gaf een waarnemer 30 spaanse vlaggen in zijn tuin in Sibbe door en zag John Adams in zijn eigen tuin in Heerlen 17 Spaanse vlaggen tijdens de jaarlijkse tuinvlindertelling vorige week.

Al met al zijn dit bijzonder grote aantallen in vergelijking met voorgaande jaren waarin er meestal maar enkele exemplaren van deze soort op een dag werden gezien. Het lijkt er dus op dat 2013 met zijn late, relatief natte voorjaar een heel goed jaar is voor deze fraaie nachtvlinder! Benieuwd hoe dit door zal werken in 2014. De vlinders leggen hun eitjes o.a. op waardplanten als brandnetel, koninginnenkruid, dovenetel, weegbree, hondsdraf en braam. Daar zullen de jonge rupsen dan ook overwinteren. Als alles goed gaat zullen deze rupsen in het voorjaar van 2014 verder groeien, vervolgens verpoppen en dan in de zomer weer tevoorschijn komen als prachtige nachtvlinder. Meer informatie over de Spaanse vlag is hier te vinden.

SpaanseVlag waarnemingen