Nieuwsbericht

Vlinders en bloemen onder hoogspanning

maandag 13 mei 2019

Op al haar 462 hoogspanningsstations in Nederland en Duitsland gaat netbeheerder TenneT de biodiversiteit helpen. TenneT gaat dit doen op basis van spectaculaire resultaten van een pilot op drie hoogspanningsstations in Nederland. Daaruit bleek dat natuurvriendelijk onderhoud van het terrein van deze stations leidt tot instandhouding van de insectenpopulatie tot wel 72 procent.

Het groen rond de stations werd minimaal vier maal per jaar helemaal gemaaid. Het groen rond de stations werd minimaal vier maal per jaar helemaal gemaaid.

De grootste winst voor biodiversiteit is te behalen met het aanpassen van het maaibeheer. Op vrijwel alle stations wordt het groen vier maal per jaar in zijn geheel gemaaid. Hierdoor hebben bloemen en zeker de insecten weinig kans. In plaats daarvan wordt over gegaan naar ‘slingerend’ maaien voorgesteld. Dit principe is afgeleid van het sinusbeheer. Bij iedere maaibeurt blijven delen overstaan (worden dus niet mee gemaaid) en doordat er steeds andere slingers worden gemaaid betekent dit dat er na drie maaibeurten stukken zijn die alle drie keer zijn mee gemaaid, maar ook delen die maar twee, een of zelfs helemaal niet zijn gemaaid. Deze variatie is enorm belangrijk voor de insecten. Er zijn altijd bloemrijke delen waar voedsel te halen is en er zijn plekken waar eitjes, rupsen en poppen kunnen overleven.

Maaibeheer voor biodiversiteit

Bij het nieuwe maaibeheer blijven er bij elke maaibeurt bloeiende planten aanwezig. Bij het nieuwe maaibeheer blijven er bij elke maaibeurt bloeiende planten aanwezig.

De hoogspanningsstations zijn natuurlijk geen natuurgebieden en er zijn dan ook duidelijke afspraken gemaakt over wat wel en niet kan. Zo worden er geen biodiversiteitsmaatregelen getroffen onder de installatie, maar alleen eromheen. Bovendien worden de randen langs de paden en de installaties vaker gemaaid. Maar ook dan blijft er nog steeds veel ruimte voor bloemrijk grasland. In de pilot, op drie stations, uitgevoerd door De Vlinderstichting, bleek dat door een aanpassing van het maaibeheer tussen 58 en 72% van de insecten overleefden, die bij het standaard beheer zouden verdwijnen. TenneT is een van de partners in de Green Deal Infranatuur en deze maatregelen passen daar uitstekend in. Ben Voorhorst (Raad van Bestuur van TenneT): 'Wij beheren het elektriciteitsnet in Nederland en grote delen van Duitsland en zorgen ervoor dat groene stroom bij 41 miljoen consumenten en bedrijven terecht komt. Tegelijkertijd staat wereldwijd ook de biodiversiteit onder druk, zo bleek deze week in een rapport van Ipbes (Verenigde Naties). Met onze hoogspanningsverbindingen- en stations kunnen we behalve met transport van groene stroom ook op een andere manier bijdragen aan behoud van de natuur'.

Kleine maatregelen, groot effect

De pilot is uitgevoerd door Albert Vliegenthart van De Vlinderstichting. Hij is enthoudsiast: "TenneT laat zien dat er met relatief kleine maatregelen op honderden stations een groot effect bereikt kan worden. Een dergelijke instandhouding van de insectenpopulatie is indrukwekkend en tegelijkertijd cruciaal in de huidige uitdagingen die we hebben met betrekking tot behoud van biodiversiteit".

Keurmerk voor maaibeheer op komst

Bij veel gemeenten en infrabeheerders is er wel de wil om op een natuurvriendelijke manier te beheren, bijvoorbeeld gefaseerd maaien. Omdat het maaibeheer, vaak over grote oppervlakten en voor meerdere jaren, wordt uitbesteed is dit vaak moeilijk te realiseren. Er gaat dus wel eens wat mis. Daarom werkt De Vlinderstichting samen met Stichting Groenkeur aan Kleurkeur, een keurmerk voor goed (maai) beheer.

Lees meer over Kleurkeur

Albert AlbertVliegenthart Biodiversiteit hoogspanning Kars TenneT