Nieuwsbericht

Vlinderstand 2013: hoe gaat het met onze vlinders?

woensdag 6 maart 2013

Tijdens de Landelijke Dag werd de Vlinderstand 2013 gepresenteerd. In deze brochure beschrijven wij hoe het gaat met het gaat met onze vlinders. De gegevens hiervoor komen uit het Landelijk Meetnet Vlinders.

De algemene tendens is nog steeds slecht, zoals ook CBS gisteren liet weten. De vlinderstand heeft het laagste punt bereikt sinds 1992. De Vlinderstand 2013 besteedt aandacht aan grasland- en parelmoervlinders, aan de campagne Tienvoor12! en aan het project Idylle, dat wij dankzij de Postcodeloterij kunnen uitvoeren. Ook met de nachtvlinders gaat het slecht, zo is te lezen in de Vlinderstand. Het boek Nachtvlinders belicht, dat ook op de Landelijke Dag werd gepresenteerd, beschrijft stand van zaken en geeft een aanzet tot een Rode Lijst Nachtvlinders.

Alle bezoekers van de Landelijke Dag kregen de Vlinderstand 2013 mee naar huis. Was u niet bij de Landelijke Dag, dan kunt u het document hier downloaden. Wilt u toch een papieren exemplaar, dan kunt u dat bestellen bij De Vlinderstichting. U betaalt dan wel € 4,- handling- en verzendkosten.
Het boek Nachtvlinders Belicht is te bestellen via de Vlinderwinkel voor € 12,50. Donateurs betalen slechts € 10,- (incl. verzendkosten).

MeetnetVlinders Vlinderstand