Nieuwsbericht

Vlindertellers liepen tweemaal de aarde rond

zondag 1 maart 2015

Het Nederlandse Vlindermeetnet bestaat 25 jaar. Ruim 1500 vrijwilligers tellen voor De Vlindertichting wekelijks vaste routes tijdens de vliegtijd van de vlinders. Samen hebben ze in ruim 100 duizend uur meer dan twee keer de aarde rond gelopen. Ze telden miljoenen vlinders. Conclusie: 18 soorten zijn toegenomen, 9 stabiel en 24 zijn achteruit gegaan.

In die afgelopen 25 jaar hebben de tellers heel wat schoenen versleten. Samen hebben ze te voet meer dan 100.000 kilometer afgelegd en dat is meer dan tweemaal de aarde rond! Ook de tijdsinvestering is enorm. Als je de teluren optelt kom je boven de 116.000 uur uit, dat is bijna 15.000 werkdagen.

Meest getelde vlinder

De meest getelde vlinder in 25 jaar meetnet is het bruin zandoogje. Daarvan werden er 954.959 geteld, dus net geen miljoen. Het is niet zo dat deze vlinder overal voorkomt - er zijn ook veel routes zinder deze soort- maar wel omdat hij lang aanwezig is en in grote aantallen bij elkaar kan worden aangetroffen.

De trend in 25 jaar: nog steeds achteruitgang

Met al die gegevens kan De Vlinderstichting voor de meeste vlinders betrouwbare trends geven. Als we kijken naar alle dagvlinders samen dan zien we vooral tussen 1990 en 2000 een sterke afname en vanaf die tijd lijkt het te stabiliseren. Van de 51 soorten waarvoor we de trend kunnen berekenen gaan er 18 vooruit, blijven 9 stabiel en gaan 24 soorten achteruit over de afgelopen 25 jaar.
Nog steeds gaan er dus meer soorten achteruit. Het blijft dus belangrijk om in inrichting en beheer rekening te houden met vlinders.

Er zijn soorten die in de negentiger jaren van de vorige eeuw sterk achteruit gingen, maar die zich in de laatste tien jaar weer lijken te herstellen. Dit geeft hoop. We zijn er nog lang niet, maar we zien wel dat soorten weer terug kunnen komen als aan de eisen die ze stellen kan worden voldaan. De Vlinderstichting werkt aan kleinschalige beheermaatregelen en maatwerk, en een aantal van de kwetsbare soorten profiteert daarvan.

Opvallend

Het bont zandoogje is een opvallende stijger. Deze vlinder is, met name vanaf 2000, enorm vooruit gegaan. Niet alleen werden op de vliegplaatsen meer vlinders gezien, maar ook koloniseerde deze vlinder grote delen van Nederland waar hij voorheen niet voorkwam. Het bont dikkopje doet het ook goed, maar deze soort breidt niet uit, maar neemt wel toe op de bestaande vliegplaatsen. Belangrijkste verliezers zijn spiegeldikkopje en kleine heivlinder, die beide meer dan 90% zijn achteruit gegaan. 

Alle resultaten zijn te vinden in het overzicht '25 jaar vlinders tellen'.

Het Landelijk Meetnet Vlinders is een samenwerkingsproject van De Vlinderstichting en het CBS, in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM), in opdracht van Economische Zaken. Dankzij dit meetnet kunnen we de ontwikkelingen in de vlinderstand nauwgezet volgen. Alle hulp en medewerking is welkom. Wilt u meedoen, dan kunt u zich aanmelden bij De Vlinderstichting of 0317 467346).

25jaar BruinZandoogje jubileum MeetnetVlinders vrijwilligers