Nieuwsbericht

Vluchtelingen voor vlinders

donderdag 17 maart 2016

Op initiatief van De Vlinderstichting zijn er de afgelopen maanden verschillende activiteiten geweest waarbij vluchtelingen een handje konden helpen in de natuur. De Vlinderstichting hoopt dat dit vrijwilligerswerk in de natuur de integratie van asielzoekers bevordert.

In natuurgebieden is het belangrijk om jaarlijks beheer uit te voeren waar vlinders baat bij hebben. Daarbij kan je denken aan kleinschalige biodiversiteitsmaatregelen, zoals kleinschalig plaggen en het open houden van heide. Dit soort maatregelen levert een bijdrage aan de vlinderstand en natuur in het algemeen. Meestal wordt dit werk gedaan door beheerders en vrijwilligers.

De Vlinderstichting ziet vrijwilligerswerk in de natuur als een goede kans om asielzoekers en Nederlandse vrijwilligers met elkaar in gesprek te laten komen. Dit contact is van groot belang voor een gevoel van verbondenheid.

Dankzij subsidie van Provincie Gelderland en Provincie Noord-Brabant konden er verschillende activiteiten op touw gezet worden. Op zes plekken in die twee provincies hebben asielzoekers meegeholpen bij activiteiten van natuurvrijwilligers uit de omgeving. 

De deelnemers zijn enthousiast. Naar aanleiding van de activiteiten in Nijmegen zullen het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers, Staatsbosbeheer en Landschapsbeheer Groesbeek de komende tijd meer activiteiten gaan organiseren. De Vlinderstichting hoopt dat het initiatief meer mensen inspireert om op deze manier aan de slag te gaan.

 

Aan de slag op de Wasvenboerderij in Eindhoven (Bron: Provincie Noord-Brabant)

Boompjes weghalen op de Zanding in Otterlo (Bron: TV EDE)

Vluchtelingen vrijwilligers