Nieuwsbericht

Voormalig militair terrein is vlinderhotspot

woensdag 14 juli 2021

De voormalige vliegbasis Soesterberg was al een belangrijk gebied voor vlinders toen de luchtmacht er nog de scepter zwaaide. Inmiddels is het gebied in beheer bij de Stichting Utrechts Landschap en komen er erg veel soorten voor, en in grote aantallen. Het gebied kan een belangrijke functie vervullen als kraamkamer voor de Utrechtse Heuvelrug en daarbuiten.

Soesterberg herbergt een grote populatie van de kommavlinder. Soesterberg herbergt een grote populatie van de kommavlinder.

Vanaf 2009 is vliegbasis Soesterberg niet meer in gebruik als luchtmachtbasis en wordt het gebied beheerd als natuurgebied. Dit grote terrein is, door het jarenlange militaire gebruik en beheer, een belangrijk gebied voor vlinders. In de combinatie van grote en schrale (voedselarme) graslanden, wat rijkere en kalkrijkere bloemrijke graslandvegetaties en bossen vinden veel vlindersoorten geschikt leefgebied. En niet alleen vlinders voelen zich er thuis, ook voor veel andere soorten is Soesterberg van belang. Op 8 juli werd een symposium gehouden door Stichting Utrechts Landschap in het kader van de Utrechtse Natuurdagen. Er werd ingegaan op de historie van de vliegbasis en de grote biodiversiteit die er te vinden is. Ben Koks, akkervogeldeskundige, ging in op het belang van de basis voor vogels en beschreef ook de grote waarde die de basis kan hebben voor de omgeving ervan. Vanuit De Vlinderstichting werd door Kars Veling ingegaan op de kleurige vliegers op de vliegbasis.

Populaties op de basis

Geelsprietdikkopje. Geelsprietdikkopje.

De basis is van groot belang als leefgebied voor vlinders, met name voor twee dikkopjes: kommavlinder en geelsprietdikkopje. Beide Rode Lijst-soorten hebben op de basis grote populaties. De kommavlinder is gebonden aan schrale droge omstandigheden, waar de waardplant voor de rupsen, schapengras, staat, maar de vlinders hebben wel een hoge nectarbehoefte. Als de heide bloeit is dat geen probleem, want die staat ook volop in die droge schrale plekken. Als deze ontbreekt of door droogte niet of nauwelijks bloeit, moeten er andere nectarplanten zijn. Op Soesterberg zijn er, door de invloed van de startbanen en het andere voormalig gebruik, ook bloemrijke graslanden met planten als slangenkruid, duizendblad, jakobskruiskruid en knoopkruid en die zijn prima bronnen van nectar. Die bloemrijke droge graslanden zijn ook het belangrijkste leefgebied van geelsprietdikkopje en op de voormalige vliegbasis is een van de grootste populaties van ons land.

Bekijk de presentatie over de vlinders op de vliegbasis. Of het hele symposium ‘Vliegers op de Vliegbasis’.

Geelsprietdikkopje Kommavlinder Soesterberg