Nieuwsbericht

Voorzichtige stijging overwinterende monarchvlinders

dinsdag 5 februari 2019

De trek van monarchvlinders in Amerika is een fascinerend fenomeen. Ieder najaar trekken de vlinders ten oosten van de Rocky Mountains en in het noorden tot Zuid Canada, zuidwaarts om te overwinteren in een klein stukje bos in de hooglanden van Mexico. Het lijkt deze winter opvallend goed gegaan te zijn met de oostelijke, in Mexico overwinterende monarchen .

Monarchvlinders overwinteren in groepen Monarchvlinders overwinteren in groepen

Na de winter trekken de vlinders weer naar het noorden, om uiteindelijk in een paar generaties weer de hele oostelijke helft van Amerika te bevolken. En in de herfst daarna gaan de achterkleinkinderen weer op stap naar het zuiden. Zij weten dan dat ene kleine stukje bos te vinden om daar met zijn allen te overwinteren. Een indrukwekkend natuurfenomeen, al maken 'onze' distelvlinders een nog veel langere lus van de Sahel tot Lapland. De monarchen in het westen van Amerika overwinteren in een aantal kleinere kolonies langs de Califonische kust.

 

Leefgebied bedreigd

Regionale verschillen

Het lijkt deze winter opvallend goed gegaan te zijn met de oostelijke, in Mexico overwinterende monarchen, en juist slecht met de westelijke, in Californië overwinterende monarchen. In het oosten waren de omstandigheden erg goed: niet te warm, niet te koud, niet te droog, niet te nat. Daarmee liggen de aantallen in Mexico dit jaar hoger dan vorig jaar.

Illegale boskap

Toch is er allerminst reden voor vreugde, want ook de monarch verliest steeds meer leefgebied, en wordt ook bedreigd door industriële landbouw. Ruwweg hetzelfde als bij onze vlinders. Het overwinteringsgebied in Mexico is weliswaar beschermd, in het omliggende bos wordt nog wel volop illegaal gekapt, en dit kan op termijn het microklimaat in het bos nadelig beïnvloeden.

Klimaatverandering

In Californië daalde het aantal van 1,2 miljoen overwinterende exemplaren naar 300.000 nu. In Californië is de klimaatverandering, met extreme droogte en bosbranden, een van de oorzaken voor de achteruitgang.

In Europa komt de monarch voor in het uiterste zuiden van het Iberisch schiereiland en op de Canarisch eilanden en Madeira. Deze populaties trekken niet weg, en de vlinders zijn het hele jaar door (ook in de winter) te zien, vooral dichtbij de kust.

Monarchvlinder trekvlinders winter