Nieuwsbericht

Wanneer begint het vlindervoorjaar?

dinsdag 3 april 2018

De kou van de afgelopen weken heeft gezorgd voor een rem op de activiteit van vlinders. Op de zachtere en zonnige dagen waren de vlinderoverwinteraars zoals citroenvlinder, kleine vos en dagpauwoog wel actief, maar nu, begin april zijn er nog maar weinig andere soorten gezien. Hoe is de voorspelling voor de komende weken?

De vlinderoverwinteraars vliegen nog goed begin april, boven: citroenvlinder & kleine vos, onder: dagpauwoog & gehakkelde aurelia De vlinderoverwinteraars vliegen nog goed begin april, boven: citroenvlinder & kleine vos, onder: dagpauwoog & gehakkelde aurelia

Vlinderjaar komt wat langzaam op gang

Er zijn al wel echte voorjaarsdagen geweest dat er op de invoerportalen Waarneming.nl en Telmee honderden vlinderwaarnemingen werden doorgegeven, maar die dagen waren op één hand te tellen en het ging voornamelijk over die vlinderoverwinteraars. In andere jaren, zeker de afgelopen tien jaar, waren er veel meer meldingen van popoverwinteraars in maart. Die komen altijd wat later tevoorschijn dan de soorten die als vlinder overwinteren. Die zijn al ‘klaar’ en bij de eerste mooie zonnige en zachte dag zie je de citroenvlinders dan ook volop patrouilleren door bossen en door stad en dorp.

Langer meer zon en warmte

Voor de vlinders die als ei, rups of pop overwinteren is de temperatuursom en de hoeveelheid zonneschijn bepalend. Pas als er een aantal dagen hogere temperaturen zijn geweest en ook de hoeveelheid straling een minimum heeft overschreden komen vlinders uit hun pop. Hoeveel warmte en straling nodig zijn, verschilt van soort tot soort.

Deze soorten zullen in de loop van april verschijnen: v.l.n.r. boven: bont zandoogje, boomblauwtje, klein koolwitje & koninginnenpage, onder: klein geaderd witje, kleine parelmoervlinder, groentje & oranjetipje Deze soorten zullen in de loop van april verschijnen: v.l.n.r. boven: bont zandoogje, boomblauwtje, klein koolwitje & koninginnenpage, onder: klein geaderd witje, kleine parelmoervlinder, groentje & oranjetipje

De vlindervliegtijdverwachting voor april (inschatting van eind maart) De vlindervliegtijdverwachting voor april (inschatting van eind maart)

Vliegtijden op basis van weersgegevens

In de vliegtijdverwachting, die op de site van De Vlinderstichting te vinden is, krijg je een indruk wanneer de vlinders gaan vliegen. Deze verwachting wordt bepaald door de gegevens over temperatuur en straling tot nu toe dit jaar en de verwachting voor de komende 9 dagen in een model te stoppen. Dit model rekent uit wanneer de vliegtijd dit jaar zal vallen. Uiteraard is dit een inschatting, maar wel opgebouwd met de vele kennis die we de afgelopen jaren hebben verzameld over vliegtijden en weersgegevens.

Eind april biedt veel moois

Als we de verwachting voor de komende maand bekijken zien we dat er nu, in de eerste week nog veel vlinderoverwinteraars te zien zijn, maar ook dat al de eerste bont zandoogjes, klein koolwitjes en oranjetipjes te zien zullen zijn. De top van deze vlinders ligt echter, met de huidige voorspelling, pas eind april of zelfs pas in mei. Mocht er nu tussentijds een warme week zijn dan zal daardoor in het model de vliegtijd naar voren verschuiven. Het kan dus best zijn dat de piek van het oranjetipje toch rond de vroegere Koninginnedag komt te liggen, 30 april.

Meer informatie

Citroenvlinder Dagpauwoog KleineVos Vlinderoverwinteraars Voorjaar