Nieuwsbericht

Wat een vlinders!

donderdag 18 september 2014

Het is een heel bijzonder vlinderjaar. Vanaf het voorjaar lopen de vlinders een paar weken voor op hun normale vliegtijd en nu, in de tweede helft van september, vliegen er veel meer vlinders dan normaal. Welke zijn dat?

Er zijn soorten die altijd in september vliegen. Vaak zijn dat soorten met drie generaties per jaar. Dat gaat bijvoorbeeld om kleine vuurvlinder, icarusblauwtje, hooibeestje en bont zandoogje. Deze soorten zijn er nu erg veel. Dat heeft te maken met het goede weer van de laatste tijd, maar ook met het feit dat de nakomelingen van de tweede generatie uit juli zich blijkbaar erg succesvol hebben ontwikkeld.

Ook de drie soorten koolwitjes horen bij deze groep en ook deze zijn nog volop te zien. Opvallend is dat vooral het groot koolwitje erg talrijk is. Dit is normaal gesproken de minst talrijke van de drie soorten witjes, maar wordt nu meer gemeld dan klein koolwitje en klein geaderd witje. Verreweg de meest talrijke vlinder nu is trouwens het bont zandoogje, die nog steeds in aantal toe lijkt te nemen. Nog nooit is deze vlinder in september zoveel en op zo veel plaatsen gezien. Er zijn ook soorten die dit jaar een extra generatie ontwikkelen. Dit fenomeen zien we de laatste tien jaar vaker en het heeft te maken met de opwarming. Daardoor gaat de ontwikkeling van rups en pop sneller dan vroeger en dat betekent dat een deel nog dit jaar vlinder wordt in plaats van te gaan overwinteren. Meestal is het maar een klein deel die deze stap neemt en spreken we van een partiële extra generatie, maar bij landkaartje en argusvlinder gaat het dit najaar om aanzienlijke aantallen. De vlinders nemen hiermee wel een risico, want ze moeten nu, vanaf half september, nog het goede stadium bereiken om te overwinteren voordat er strenge nachtvorst optreed, want daar kunnen ze vaak niet tegen.

Naast de genoemde vlinders zijn ook de trekvlinders atalanta, distelvlinder, oranje luzernevlinder en de overdag actieve kolibrievlinder (een nachtvlinder) nog aanwezig en natuurlijk de soorten die hier in ons land als vlinder overwinteren. Het gaat om citroenvlinder, dagpauwoog, kleine vos en gehakkelde aurelia. Kortom er is nog heel veel te zien op vlindergebied!

BontZandoogje herfst vlinder waarnemingen