Nieuwsbericht

Wat zijn er weinig vlinders!

dinsdag 2 juni 2020

De zon schijnt volop en de tuin staat vol vlinderplanten, maar waar zijn de vlinders?” Een veelgestelde vraag bij De Vlinderstichting in de periode eind mei en begin juni. Deze wordt al jaren de ‘junidip’ genoemd: de voorjaarsvlinders zijn klaar met vliegen en de zomervlinders zijn er nog niet.

Levenscyclus

Kleine vos op hennepnetel Kleine vos op hennepnetel

Hoe mooi het weer dan ook is, je ziet nu maar erg weinig vlinders. De levenscyclus van vlinders geeft het antwoord. De meeste vlinders leven namelijk maar kort: ongeveer een paar weken. Bijna alle vlinders die in het voorjaar vlogen, zijn inmiddels doodgegaan. Maar ze hebben wel eitjes gelegd!

Uit deze eitjes zijn inmiddels rupsen gekropen. Mei en juni is het rupsentijd. Zij doen zich nu tegoed aan het groen: iedere soort heeft zijn eigen voedselplant. Over een paar weken gaan de rupsen verpoppen: in juli zien we dan weer volop vlinders vliegen! De eerste kleine vossen zijn inmiddels weer gemeld en andere vlinders zullen hopelijk snel volgen. En dat is mooi op tijd, want de eerste vlinderstruiken gaan bijna bloeien.

Is 2020 een goed vlinderjaar?

Vlinders hebben het moeilijk in ons land. Tussen 1890 en 2017 is het aantal dagvlinders met minstens 84% achteruitgegaan, waarbij 15 soorten zelfs helemaal uit Nederland zijn verdwenen. De aantallen gaan dus langzaam achteruit, maar schommelen nog wel per jaar. Op basis van de situatie op dit moment zijn nog geen conclusies te trekken voor 2020: daarvoor moeten we eerst de zomermaanden afwachten.

De droogte lijkt de vlinders dit jaar flink parten te spelen: met name rupsen hebben veel last van het verdrogen van voedselplanten. 

Wat kan jij doen?

Atalanta's in de tuin op 'koeienoog', een goede nectarplant Atalanta's in de tuin op 'koeienoog', een goede nectarplant

Maak je tuin nu alvast klaar voor de zomervlinders die straks in juli gaan vliegen!

  1. Bestel de beste vlinderplanten bij Vivara.
  2. Denk dan ook aan een aantal rupsenplanten, want zonder rupsen geen vlinders.
  3. En het allerbelangrijkste: gebruik nooit gif in je tuin. 

 

Meer tips voor een vlindervriendelijke tuin

Tuinvlindertelling 2020: 4 tm 26 juli

Het weer bijna zover: de tuinvlindertelling! Tel de vlinders in je tuin en help ons een beter beeld te krijgen van de vlinderstand. Wil je een seintje krijgen als we gaan starten? Laat ons dat even weten!

Geef mij een seintje

Junidip tuinen tuinieren Vlindertuin waarnemingen