Nieuwsbericht

Wintervlinders doen hun naam eer aan

maandag 18 november 2013

De komende weken kunt u in uw tuin of in de directe omgeving kleine wintervlinders vinden. Deze worden pas echt actief als het koud is geweest en vliegen soms door tot ver in december of zelfs januari.

Het begin en het eind van de vliegtijd van de kleine wintervlinder, die is het meest wijd verbreid, hangen af van de weersomstandigheden; tijdens zachte winters vliegen de vlinders soms tot half januari. Ze komen goed op licht af en zijn vaak op verlichte ramen aan te treffen. Een vlindertje dat de komende tijd bij de lamp bij de voordeur zit is waarschijnlijk de kleine wintervlinder en de witte fladderaars ’s avonds in de koplampen van de auto ook! Zowel de mannetjes als de vrouwtjes kunnen in het donker rustend of omhoog kruipend op boomstammen worden waargenomen. De mannetjes hebben vleugels, de vrouwtjes niet. Deze kunnen dus ook niet vliegen, maar kruipen tegen boomstammen omhoog in de hoop door een mannetje te worden ontdekt.

Na de paring zet het vrouwtje haar eitjes af in spleten van de bast en op takjes, maar ook op allerlei andere plekken. In het voorjaar komen daar de rupsjes uit. De rupsen kunnen na uitkomen makkelijk een week zonder eten en laten zich verspreiden door de wind. Vervolgens beginnen ze te eten aan het jonge uitlopende blad. De rupsen zijn in het voorjaar belangrijk voedsel voor veel vogels, vooral mezen. U kunt de kleine wintervlinder overal vinden in de buurt van bomen, maar er zijn ook meldingen van tientallen exemplaren die op een flatmuur zaten en daar zelfs ook eitjes afzetten. In sommige jaren gaat het om enorme aantallen. Dan worden er bomen met honderden vlinders gemeld. De kleine wintervlinder is algemeen in het hele land, hoewel de trefkans op de zandgronden groter is dan op klei en veengrond. Tot dusver gaat het dit jaar nog niet om heel grote aantallen, maar dat kan zeker nog komen.

KleineWintervlinder waarnemingen winter