Nieuwsbericht

Zaai geen carnavalsmengsel

dinsdag 3 februari 2015

Er is de laatste tijd steeds meer aandacht voor bijen en vlinders. Op veel plekken worden bloemenmengsels ingezaaid om deze bedreigde dieren te helpen. Vaak kleurrijk en prachtig om te zien, maar helpen carnavalsmengsels bijen en vlinders?

Bloeiende bloemen zijn belangrijk voor vlinders. Bloeiende bloemen zijn belangrijk voor vlinders.

Er zijn de laatste jaren gelukkig steeds meer initiatieven om de bijen en vlinders te helpen door bermen in te zaaien. Zo legt De Vlinderstichting al sinds 2012 idylles aan. Idylles zijn grote, bloemrijke plekken voor vlinders, bijen en mensen. Ook veel ‘groene’ wethouders afgelopen jaren willen zich sterk maken voor vlinders en bijen. In het agrarisch gebied worden bloemrijke akkerranden aangelegd. Geweldig al die plannen en voornemens. Het zijn prachtige initiatieven en broodnodig, want het gaat niet goed met vlinders en bijen.

Nectar

Het gebrek aan voedselplanten met nectar en/of stuifmeel is een van de oorzaken van de achteruitgang van deze dieren. Vanaf eind februari tot in november toe zijn bijen en vlinders actief en hebben ze dus voedsel nodig. Op veel plaatsen zijn, in ieder geval een deel van het jaar, te weinig bloeiende planten aanwezig. Hier kan en moet wat aan gedaan worden! Een van de methoden is om in te zaaien. Bermen, gazons in stedelijk gebied of tijdelijke natuur op braakliggende gronden kunnen zaaiklaar gemaakt worden en worden ingezaaid met bloemen. Dit gebeurt ook al, maar niet altijd profiteren de bijen en vlinders daarvan. Er zijn veel mengsels op de markt met allerlei uitheemse soorten (de zogenaamde carnavalsmengsels), die wel een mooi en kleurrijk beeld geven en soms ook wel planten bevatten waar honingbijen hun voedsel halen, maar veel wilde bijen en vlinders hebben daar bitter weinig aan.

Een 'carnavalsmengsel' ziet er mooi uit, maar biedt geen voedsel voor insecten Een 'carnavalsmengsel' ziet er mooi uit, maar biedt geen voedsel voor insecten

Specifieke planten

Van de 350 wilde bijen in Nederland zijn er veel die gespecialiseerd zijn op een of enkele plantensoorten. Dat zijn vaak inheemse planten en in de carnavalsmengsels zitten deze niet. Vlinders hebben, naast bloeiende planten waaruit ze hun brandstof halen, ook waardplanten nodig waarop ze zich kunnen voortplanten. Dit zijn ook vrijwel altijd inheemse soorten. In de idylles die we aanleggen wordt daarom gebruik gemaakt van inheemse plantensoorten en inheems zaad. 

Biodiversiteit stimuleren

Het inzaaien met bloemenmengsels geeft niet alleen een fraai beeld, het kan ook een enorme impuls geven aan de biodiversiteit! De aanleg van een bloemenweide kan het begin zijn van een nieuw ecosysteem met bijen, zweefvliegen, vlinders en libellen maar ook voor kleine zoogdieren als muizen en egels en vergeet niet de zaadetende zangvogels of de vogels die op hun beurt weer leven van de aanwezige insecten. Als het bloemenmengsel bestaat uit inheemse soorten die in het gebied thuishoren, stimuleer je de biodiversiteit en blijft het niet alleen bij 'kijkgroen'.

Lees meer over het aanleggen van vlindervriendelijke terreinen

 

Biodiversiteit bloemen Idylle inheems nectarplant waardplant