Nieuwsbericht

Zet in de agenda: Vrijwilligersdag natuur Noord-Brabant

donderdag 1 oktober 2015

Op vrijdag 27 mei 2016 vindt de Vrijwilligersdag Natuur Noord-Brabant 2016 plaats, voor vrijwilligers die zich in Noord-Brabant inzetten voor monitoring, bescherming en kleinschalig beheer van natuurgebieden. Op deze dag kunnen Brabantse vrijwilligers, terreinbeheerders en soortenorganisaties elkaar beter leren kennen en kennis en ervaring delen op het gebied van biodiversiteit en natuurbeheer.

Een actief programma met workshops, lezingen en excursies biedt een uitgelezen kans meer kennis van de Brabantse natuur op te doen. In de spotlight staan onder andere het op naam brengen van moeilijke soorten, de ecologie van soorten in relatie tot kleinschalig beheer, monitoringsmethoden en het gebruik van smartphone apps.

Organisatie 
 
De Vrijwilligersdag 2016 wordt georganiseerd door FLORON, in samenwerking met Provincie Noord-Brabant, soortenorganisaties Sovon, RAVON, Zoogdiervereniging, De Vlinderstichting & EIS en de terreinbeheerders Staatsbosbeheer, Brabants Landschap, Vereniging Natuurmonumenten en Waterschap de Dommel.

Locatie

De Vrijwilligersdag 2016 zal plaatsvinden in ‘Het Klooster’ in Waalre, met excursies naar de nabij gelegen Tongelreep, Visvijvers, Spinsterberg en Leenderbos.

Informatie en aanmelden

Meer informatie over het programma wordt eind 2015 bekend gemaakt op www.floron.nl. Dan is het ook mogelijk om u aan te melden. Stuurt u deze aankondiging gerust door naar andere geïnteresseerden. Wij hopen u 27 mei te mogen ontmoeten! Voor vragen kunt u mailen naar FLORON.

beheer NoordBrabant vrijwilligers