Nieuwsbericht

Zoek mee naar rupsen van de tweekleurige uil (Hecatera bicolorata)

maandag 14 juli 2008

In Nederland komen twee Hecatera-soorten voor: de tweekleurige uil (Hecatera bicolorata) en de kompassla-uil (Hecatera dysodea). Beide komen niet al te best op licht en lijken daardoor wellicht zeldzamer dan ze in werkelijkheid zijn. Helpt u mee om rupsen van de tweekleurige uil te zoeken?

Hecatera-soorten in Nederland

In Nederland komen twee Hecatera-soorten voor: de tweekleurige uil (Hecatera bicolorata) en de kompassla-uil (Hecatera dysodea). Beide komen niet al te best op licht en lijken daardoor wellicht zeldzamer dan ze in werkelijkheid zijn. In het komende nummer van het tijdschrift Vlinders zal een artikel (rijkelijk geillustreerd) verschijnen met de titel: 'Hecatera dysodea verovert Nederland'. Voor beide Hecatera-soorten geldt dat het rupsstadium het makkelijkst te vinden is en daarom het beste gebruikt kan worden om het voorkomen van deze soorten op een bepaalde locatie vast te stellen.

Tips voor het vinden van rupsen

Tips voor het vinden van de rups van de tweekleurige uil (Hecatera bicolorata):
De rupsen voeden zich met de bloeiwijze van allerlei (gele) composieten. Het voordeel hiervan is dat de rupsen zich boven in de waardplanten bevinden en daar (behoudens hun schutkleur) relatief eenvoudig te vinden zijn. De rupsen kunnen groen of bruin van kleur zijn en hebben een opvallende geel/witte zijlijn.
De rupsen van de tweekleurig uil kunnen op allerlei composieten gevonden worden maar er lijkt een duidelijke voorkeur te zijn voor klein streepzaad (Crepis capillaris) in het binnenland op de zandgronden. In de duinstreek en op de Waddeneilanden wordt ook vaak melkdistel (Sonchus sp.) als waardplant gebruikt.

De ervaring is dat de rupsen vanaf eind juni tot in augustus eigenlijk in iedere bloemrijke berm (grasland/parken) gevonden kunnen worden. Het vraatbeeld is goed herkenbaar; er ontbreken bloemen. Dit geldt wanneer de rupsen al groot zijn, in de jongere stadia worden er gaten geboord in de bloemknoppen en is het vraatbeeld lastig te ontdekken. Ook het ontbreken van bloemen is lastig te zien in de vegetatie en vergt dat er echt gericht gezocht wordt.

Concrete vraag

Concreet zouden we iedereen willen vragen om eens naar de rupsen van de tweekleurige uil uit te kijken. Het zou iets toevoegen als ook de waardplant juist gedetermineerd wordt en er iets over de standplaats van de waardplant verteld kan worden (droog, nat, volle zon, schaduw etc.). U kunt uw ervaringen melden via het contactformulier.

HecateraBicolorata Nachtvlinders rups TweekleurigeUil