Agrarisch meetnet libellen

Het Agrarisch Natuur- en Landschapbeheer beschermt onder andere de groene glazenmaker. Deze libellensoort is zeldzaam in Nederland. 

Bescherming

De groene glazenmaker is zeldzaam in Nederland (foto: Bram Siertsema) De groene glazenmaker is zeldzaam in Nederland (foto: Bram Siertsema)

Om in de gaten te houden hoe het met de groene glazenmaker gaat, worden groene glazenmakers geteld door vrijwilligers op telroutes. Het aantal libellenroutes in de verschillende provincies loopt sterk uiteen. Daarnaast verschilt ook het aandeel dat in agrarisch gebied ligt. Daarom wil De Vlinderstichting zorgen dat er meer plekken komen waar de groene glazenmaker wordt geteld. 

Waarom gaat het slecht met de groene glazenmaker?

De larve van de groene glazenmaker leeft twee (soms drie) jaar onder water, in de plant krabbenscheer. Maar door het gebruikelijke jaarlijks schoonmaken van agrarische sloten (soms zelfs verplicht) is er geen ruimte voor groei van krabbenscheerplanten. Hierdoor ontstaat verdwijt het leefgebied van de groene glazenmaker. Maar tegelijkertijd is de groene glazenmaker ook afhankelijk van slootschonen. Want als het helemaal niet gebeurt, verdwijnt het moerassige leefgebied met krabbenscheer weer. Natuurvriendelijk slootbeheer kan hier een belangrijk verschil opleveren. 

Ja, ik wil meehelpen

Mijn gegevens