Agrarisch meetnet libellen

Meehelpen

Vind u het leuk om mee te tellen? Vul dan onderstaand formulier in en we nemen zo snel mogelijk contact op. 

Mijn gegevens

Zeldzaam

Het nieuwe stelsel voor Agrarisch Natuur- en Landschapbeheer, dat in 2016 van start ging, beschermt verschillende doelsoorten, waaronder de groene glazenmaker. Deze libellensoort van de familie glazenmakers, is zeldzaam in Nederland. 

Bescherming

De groene glazenmaker is zeldzaam in Nederland (foto: Bram Siertsema)

Goed beheer van sloten is een belangrijke voorwaarde voor de aanwezigheid van de groene glazenmaker. De larve leeft twee (soms drie) jaar in de plant krabbenscheer. Maar door het gebruikelijke jaarlijks schoonmaken van agrarische sloten, meestal verplicht door het waterschap, is er geen ruimte voor groei van krabbenscheerplanten. Hierdoor ontstaat er weinig of geen leefgebied voor larven van de groene glazenmaker en verdwijnt de soort uit het gebied. Natuurvriendelijk slootbeheer kan hier een belangrijk verschil opleveren. Tegelijkertijd is de groene glazenmaker ook afhankelijk van slootschonen, want als het te weinig gebeurt, verdwijnt het moerassige leefgebied met krabbenscheer weer.

Meer tellingen

Om in de gaten te houden hoe het met de groene glazenmaker gaat, worden groene glazenmakers geteld door vrijwilligers op telroutes die zij langzaam wandelend lopen. Het aantal libellenroutes in de verschillende provincies loopt sterk uiteen. Daarnaast verschilt ook het aandeel dat in agrarisch gebied ligt.

Binnen dit project wil De Vlinderstichting zorgen dat er meer plekken komen waarop de groene glazenmaker wordt geteld. Dat zijn er nu ongeveer 35, maar dat moeten er in de toekomst 50 tot 75 worden. 

Wil je meehelpen? Neem dan contact met ons op.