Nieuwe Atlas Dagvlinders

In 2006 verscheen de laatste dagvlinderatlas, hoog tijd voor een nieuwe editie! In de afgelopen jaren is er namelijk enorm veel veranderd. Er zijn soorten bijgekomen of flink vooruit gegaan, maar ook soorten waarmee het erg slecht gaat. 

In het beheer van natuur zijn er veel ontwikkelingen, maar is er ook nog veel winst te behalen. De Vlinderstichting heeft niet stil gezeten en veel kennis vergaard over de Nederlandse dagvlinders. In de nieuwe atlas willen we dieper ingaan op verschillende thema’s rondom de Nederlandse soorten. Denk aan vragen over de verspreiding, maar ook het beheer, gedrag en ecologie. 

De nieuwe dagvlinderatlas zal de komende 10 jaar een levend, dynamisch karakter hebben. We zullen geregeld updates geven over vraagstukken waar we mee bezig zijn of waarop we hebben geantwoord.

 

Nieuwe Atlas Dagvlinders