Vlinderstichting-beschermingsfonds

Het Vlinderstichting-beschermingsfonds

De Vlinderstichting beschermt al 40 jaar vlinders en libellen. Wij vinden dat zij overal waar ze in de natuur thuis horen ook daadwerkelijk moeten voorkomen. Maar het gaat niet goed met ze. Het Vlinderstichting-beschermingsfonds wil vlinder- en insectensterfte tegengaan. Het fonds combineert een mensgerichte aanpak, ecologisch vakmanschap en een aanpakkersmentaliteit. Wij willen dóen!

Draag bij met een gift. Scan de QR-code hieronder of klik hier voor de link.

Tekst gaat verder onder de QR-code.

Waarom een beschermingsfonds?

Sinusmaaien. Sinusmaaien.

De Vlinderstichting heeft veel deskundigheid op het gebied van soorten. Helaas blijkt het behouden en beschermen van soorten niet eenvoudig. Terreineigenaren hebben te maken met tekortschietend budget of niet voldoende kennis. Daardoor gaat er helaas soms wat mis voor de soorten.

Het grote risico bij urgente problemen is dat er overhaast verkeerde maatregelen worden genomen. Ook bij het oplossen van de insectensterfte is dat risico aanwezig. Burgers, overheden en bedrijven kunnen allemaal bijdragen aan het tegengaan van biodiversiteitsverlies. Maar ze moeten soms wel geholpen worden om de juiste maatregelen te nemen. Daarvoor is er het Vlinderstichting-beschermingsfonds.

Wilfred Alblas, Stichting Limburgs Landschap:
‘In onze natuurgebieden leven zeldzame vlindersoorten, zoals het donker pimpernelblauwtje, de bruine eikenpage en het spiegeldikkopje. In het natuurbeheer verdienen zij extra aandacht. Hiervoor zijn veel gegevens nodig over aantallen en verspreiding, en veel kennis over wat deze soorten nodig hebben. De Vlinderstichting is daarbij voor ons een belangrijke partner. Met het Vlinderstichting-beschermingsfonds kunnen we nu verder werken aan een toekomst met meer vlinders.

Hoe werkt het fonds?

Onze doortastende beheeradviseurs gaan proactief en op aanvraag in gesprek met terreineigenaren van plekken waar zeldzame of bedreigde vlinders voorkomen. Zij gaan adviseren hoe eigenaren landbeheer of de inrichting van een terrein zo goed mogelijk voor deze vlindersoorten kunnen uitvoeren. 

Harco Bergman, Boswachter Staatsbosbeheer: 
‘Wat een goed idee van De Vlinderstichting om een vlinderbeschermingsfonds te starten. Insecten hebben het zwaar door verkeer, vervuiling, versnippering, stikstof, droogte of juist doordat het veel te nat is. Prachtig initiatief om juist vlinders te gaan helpen. Zelf noem ik ze altijd de dansende juwelen in bos en landschap. Als boswachter van het Kuinderbos probeer ik door bosrandenbeheer, begrazing, sinusmaaien en minimaal klepelen hun leefomgeving te maximaliseren op een zo natuurlijke mogelijke manier. Met name ons bosrandenbeheer scoort mooie resultaten, maar extra hulp wordt zeer op prijs gesteld.’ 

Hoe wordt het fonds gefinancierd?

Het fonds wordt gevuld door grote én kleine bijdragen. We kunnen een goede start maken door enkele erfenissen die we in 2023 hebben ontvangen. En we zijn dankbaar voor iedere gift! Zo gaan we op weg naar een wereld met weer meer vlinders.

Draag bij met een gift

 

Steun het fonds met een legaat

Neemt u een schenking aan het Vlinderstichting-beschermingsfonds op in uw testament? Dan steunt u ons enorm in onze strijd voor een gezonde natuur. Er komen steeds weer nieuwe generaties mensen. Mensen voor wie natuur en de schoonheid van vlinders niet vanzelfsprekend zijn. Mensen die wij, hopelijk dankzij u, kunnen aanspreken. Om de toekomst veilig te stellen voor volgende generaties vlinders en libellen.

Steun het fonds met een legaat