Extra gift Kleurkeur

Geef voor meer vlinders in de berm

Méér ecologisch bermbeheer, daar maakt De Vlinderstichting zich hard voor. Dit jaar willen we in kaart brengen hoeveel vlinders en andere biodiversiteit daarvan profiteren. Dat doen we door bermen met ecologisch beheer volgens ons keurmerk Kleurkeur te vergelijken met bermen zonder ecologisch beheer. We zetten dit wetenschappelijk op met innovatieve technieken. Met harde cijfers over het effect van ecologisch beheer kunnen we nóg meer gemeenten, provincies en waterschappen overtuigen. Helpt u mee om dit mogelijk te maken? Uw extra gift is zeer welkom! Steun De Vlinderstichting in de strijd voor méér ecologisch beheer. Hartelijk bedankt!

Lees meer over Kleurkeur

Maak uw gift over op IBAN NL63TRIO0212488074 of via Ideal

Doneer met iDeal