Soortgericht beheer

In het eikenhakhoutproject wordt speciale aandacht besteed aan verschillende doelsoorten. Om ervoor te zorgen dat deze doelsoorten optimaal profiteren van het hakhoutbeleid is het belangrijk om aandacht voor hen te hebben in het beheer. Het verschilt per hakhoutlocatie welke soorten er (potentieel) voorkomen en dus extra aandacht behoeven. Zo is het vliegend hert een doelsoort op de Veluwe en kan in Limburg speciaal worden gelet mannetjesorchis en berghertshooi. Op de volgende pagina's worden per soortgroep richtlijnen gegeven voor soortgericht beheer.

Doelsoorten 

Voor onderstaande soorten is in dit project speciale aandacht.

Planten
Dichte bermzegge  Carex muricata
Mannetjesorchis Orchis mascula
Knollathyrus  Lathyrus linifolius
Berghertshooi Hypericum montanum
Fraai hertshooi  Hypericum pulchrum
Betonie  Stachys officinalis
Wilde kamperfoelie  Lonicera periclymenum
Hengel  Melampyrum pratense
Welriekende agrimonie  Agrimonia procera
Havikskruiden . Hieracium spec
Vlinders en kevers
Bruine eikenpage  Satyrium ilicis
Kleine ijsvogelvlinder  Limenitis camilla
Bosparelmoervlinder  Melitaea athalia
Vliegend hert  Lucanus cervus
Reptielen en amfibieën
Hazelworm  Anguis fragilis
Levendbarende hagedis  Zootoca vivipara
Adder  Vipera berus
Gladde slang  Coronella austriaca
Boomkikker  Hyla arborea