Reptielen en amfibieën in het eikenhakhout

Reptielen zijn koudbloedige dieren en hebben open plekken op zand of hout nodig om zich in de zon te warmen. Daarnaast profiteren ze van een gevarieerd landschap met veel schuilmogelijkheden zoals takkenbossen, struweel of dood hout. Ook de boomkikker houdt zich het liefst op in open bosranden met struweel. In het eikenhakhout vinden deze soorten dus graag een plaats.

Doelsoorten

Verschillende reptielen zijn doelsoort in het eikenhakhout: levendbarende hagedis, hazelworm, adder en gladde slang. Van de amfibieën vindt alleen de boomkikker zijn leefgebied in het hakhout.

Beheer

Om tot goede beschermings- en beheersmaatregelen te komen, zijn populatieonderzoeken nodig van reptielen in verschillende onderzoeksgebieden. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk om inzicht te krijgen in winter- en zomerverblijfplaatsen van populaties en van migratieroutes.
Reptielen zoals de hazelworm en de gladde slang houden zich vaak schuil in holtes of onder een dek van bladeren en zijn daarmee moeilijk te monitoren. Een simpele oplossing is het plaatsen van enkele kleine plaatjes van bijvoorbeeld hout, aluminium of plastic. Deze methode kan echter niet gebruikt worden als er wilde zwijnen in de omgeving leven. De zwijnen kunnen namelijk leren dat zich onder de plaatjes lekkere hapjes bevinden en zo wordt een plaatjesroute al snel een 'drive-in restaurant' voor zwijnen.