Vrijwilliger worden

Vrijwilligers zijn voor de uitvoering van de vele taken van De Vlinderstichting heel belangrijk. Ze zijn overal in het land actief als promotoren van het werk van De Vlinderstichting.

Vrijwilligers: onmisbaar

 

Vrijwilligers werken mee aan educatieve programma's en fungeren als kritische waarnemers in de regio. Verder zijn er zijn talloze mensen die als vrijwilliger meewerken in een werkgroep, aan de onderzoeksprojecten, waarnemingen doorgeven of een monitoringroute lopen.

Lokaal actief zijn

Wilt u De Vlinderstichting helpen in uw eigen regio? Dat kan! U kunt zich aansluiten bij een van onze werkgroepen, die in heel Nederland actief zijn.

Zoek een werkgroep in de buurt

Neem contact op met de werkgroep voor meer informatie. Samen maken we het verschil voor vlinders en libellen. 

Tellen voor het Landelijke Meetnet

Gaat de vlinderstand/libellenstand in ons land achteruit en heeft dat te maken met verdroging of vermesting? Worden er in het noorden minder vlinders waargenomen dan in het zuiden? Om dit soort vragen te kunnen beantwoorden, is De Vlinderstichting in 1990 samen met het Centraal Bureau voor de Statistiek gestart met het Landelijk Meetnet Vlinders en het Landelijk Meetnet Libellen. Het doel is het verzamelen van actuele informatie over de veranderingen in de dagvlinderstand en libellenstand in Nederland. Daarom worden, verspreid over het hele land, routes uitgezet die overal op dezelfde manier worden geteld door vrijwilligers.

Lees meer over het Landelijk Meetnet Vlinders

Lees meer over het Landelijk Meetnet Libellen

Sinds een aantal jaren is er ook een Landelijk meetnet Nachtvlinders. Wie daaraan wil meedoen, heeft wel een nachtvlinderval nodig. 

Lees meer over het Landelijk Meetnet Nachtvlinders

Vrijwilliger worden voor vlinders en libellen

Veel mensen zijn enthousiast voor ons werk en vragen zich af: wat kan ik voor jullie doen? Kan ik vrijwilliger worden? Dat kan!

Wat kan je voor De Vlinderstichting doen?

  1. Meld je aan voor het Meetnet vlinders of het Meetnet libellen om wekelijks langs een vaste route vlinders en libellen te tellen. 
  2. Probeer lokaal of regionaal fondsen of donateurs voor ons te werven (verzin zelf iets leuks of ludieks!). Dat kan bijvoorbeeld via Geef.nl of via Facebook.

 

 

En verder...