Nalaten

Advies nodig?

Voor advies over en/of het regelen van periodieke schenkingen, legaten en erfstellingen kunt u natuurlijk terecht bij uw eigen notaris.

Voor algemene informatie kunt u bellen met de Notaristelefoon, 0900-3469393. Dat kan iedere werkdag van 9.00 - 14.00 uur. Het advies is gratis, afgezien van de telefoonkosten (€0,80 pm).

Voor een notaris bij u in de buurt kunt u terecht op de site van het Nederlandse notariaat.

Een erfenis of legaat voor De Vlinderstichting

U kunt het werk van De Vlinderstichting steunen door De Vlinderstichting op te nemen in uw testament. Met een testament bepaalt u zelf wat er later met uw bezit gebeurt. Bovendien betaalt De Vlinderstichting geen belasting over uw erfenis, omdat ze is geregistreerd als ANBI. Lees de informatie hieronder of vraag de flyer Laat de vlinders vliegen aan bij Liesbeth van Agt.

De Vlinderstichting als legataris

Indien u De Vlinderstichting niet tot erfgenaam wilt benoemen, kunt u overwegen om haar als legataris aan te wijzen. Een legaat houdt in dat u een bedrag in geld of een goed (zoals een huis of een stuk grond, een aandelenportefeuille of een waardevol schilderij) nalaat aan een goed doel. Een legaat wordt vooral gebruikt door personen die iets willen nalaten aan personen/instellingen die geen directe erfgenaam zijn.

Vrijgesteld van erfbelasting

Verkrijgingen uit nalatenschappen zijn geheel vrijgesteld van successierechten, omdat De Vlinderstichting geregistreerd is als ANBI.

Wat anderen zeggen over nalaten aan De Vlinderstichting

Wij willen u graag laten weten dat De Vlinderstichting per 12-12-14 is opgenomen in ons testament voor 5% van het totaal van de erfenis. We hopen dat u hiermee straks nog meer kunt doen voor de vlinders! Hartelijke groet van André en Elly Jas

Vermelding van De Vlinderstichting in uw testament

Wilt uw De Vlinderstichting opnemen in uw testament, dan zijn de volgende gegevens van belang:

  • Statutaire naam: De Vlinderstichting
  • Vestigingsadres: Mennonietenweg 10, 6702 AD Wageningen
  • Kamer van Koophandel: 41048624. 

Wilt u meer algemene informatie, dan kunt u die vinden op de website van Goed Nalaten.

Hebt u vragen over nalaten aan De Vlinderstichting, neem dan gerust contact op met Liesbeth van Agt via e-mail of tel. 0317 467346.

Regel uw nalatenschap eenvoudig online

De Vlinderstichting werkt samen met DoeHetZelfNotaris. Daar regel je online, overzichtelijk en voor een laag bedrag, een testament, legaat, en/of een meerjarige schenking. DoeHetZelfNotaris werkt samen met notarissen in heel Nederland. Door deze samenwerking kunt u tegen een laag tarief De Vlinderstichting opnemen in een legaat of testament. Er is altijd een notaris bij u in de buurt. Kijk voor het maken van een akte op de website van DoeHetZelfNotaris.

Schenken