Schenken met belastingvoordeel

Is uw gift aan De Vlinderstichting aftrekbaar?

Voor het aftrekken van eenmalige giften gelden de volgende voorwaarden:

  • U hebt de gift gedaan aan een instelling die is geregistreerd als een ANBI (De Vlinderstichting heeft de ANBI-status)
  • Het bedrag van de gift was hoger dan het drempelbedrag
  • U mag niet meer aftrekken dan het maximale aftrekbedrag
  • U kunt met schriftelijke stukken aantonen dat u de gift hebt gedaan, bijvoorbeeld met bankafschriften of kwitanties
  • De instelling heeft geen tegenprestatie geleverd voor de gift.

Wilt u De Vlinderstichting steunen met een periodieke gift? Dat kan! Voor de betaling stuurt u ons het ingevulde volmachtformulier en de schenkingsoveerenkomst.

Download de schenkingsovereenkomst

Download het volmachtformulier

Stuur het ingevulde formulier (postzegel hoeft niet, mag wel) naar:

De Vlinderstichting
Antwoordnummer 230
6700 VB Wageningen

Voor periodieke giften geldt geen drempelinkomen of maximaal aftrekbaar bedrag. Een periodieke gift aan De Vlinderstichting mag u altijd aftrekken, omdat De Vlinderstichting een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is.

Klik hier voor onze ANBI-gegevens.

Periodiek schenken

Uw gift is een aftrekbare periodieke gift, als:

  • u de gift hebt laten vastleggen (dit hoeft sinds 1 januari 2014 niet meer via de notaris);
  • u regelmatig (minstens 1 keer per jaar) bedragen overmaakt naar De Vlinderstichting;
  • deze bedragen steeds (ongeveer) even hoog zijn;
  • u deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt naar De Vlinderstichting;
  • De Vlinderstichting u geen tegenprestatie levert voor de gift.

Steun ons