Landelijke dag

Landelijke Dag

Op zaterdag 2 maart 2019 wordt tijdens de Landelijke Dag van De Vlinderstichting het voorstel voor de nieuwe Rode Lijst Dagvlinders gepresenteerd. De sprekerslijst van de dag heeft een hoog duurzaamheidsgehalte met zowel nummer 1 als nummer 100 van de ‘Trouw Duurzame 100’. Vlinderstichting-directeur Titia Wolterbeek (100) is dagvoorzitter, en nummer 1, Louise Vet, directeur van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW), houdt een lezing over biodiversiteit.

Heideblauwtje

 

De Rode Lijst is een publicatie van de rijksoverheid waarin gesignaleerd wordt hoe het gaat met een bepaalde soortgroep: welke soorten zijn bedreigd (of zelfs verdwenen) en welke niet. In 2009 is voor het laatste een Rode Lijst Dagvlinders uitgebracht. Dat deze lijst niet meer actueel is, toont bijvoorbeeld het heideblauwtje aan, dat op de ‘oude’ Rode Lijst staat als algemeen. Inmiddels heeft deze vlinder vooral kleine en geïsoleerde heideveldjes verlaten en op sommige grote terreinen daalden de aantallen door verdroging. Daardoor is deze soort van ‘algemeen’ naar 'vrij zeldzaam' gegaan. Tijdens de Landelijke Dag wordt het voorstel voor de geactualiseerde Rode Lijst Dagvlinders door Johan Osinga, directeur-generaal Natuur, Visserij en Landelijk gebied bij het ministerie LNV, aangeboden aan onder andere een terreinbeheerder en een agrariër, en natuurlijk gaat een aantal lezingen erover. Hoe is de Rode Lijst Dagvlinders tot stand gekomen en wat gaan we eraan doen om de bedreigde soorten weer op de weg omhoog te brengen? Het thema staat in ieder geval garant voor presentaties met vele mooie vlinderplaatjes!
Buiten het thema om zijn er natuurlijk nog andere leuke lezingen en ook de libellen en nachtvlinders komen aan bod.

Boeken- en informatiemarkt

In de foyer is er een informatiemarkt waar van alles te zien en te koop is. Onder andere diverse nieuwe boeken. Het nieuwe boek Een tuin vol bijen en vlinders van onze eigen Albert Vliegenthart kunt u meteen meenemen voor de donateursprijs van € 15,-. En het boek Bloeiende duinen, waar een van de lezingen over gaat en waaraan De Vlinderstichting heeft meegewerkt, kost op de landelijke dag € 25,- i.p.v. € 39,50. Een derde nieuw boek dat tegen een mooi prijsje te koop is, is het boek Libellen van Nederland van Jan Katsman: van € 17,50 voor € 12,50.

Aanmelden

De Landelijke Dag vindt plaats in de Junushoff in Wageningen op zaterdag 2 maart 2019 van 10.00 - 16.00 uur. U kunt zich hier aanmelden. De Landelijke Dag kost € 9,50 inclusief koffie en thee. U kunt (tot uiterlijk 22 februari) ook een lunch bestellen à € 7,50.

Aanmelden

Programma

09.30 uur ONTVANGST MET KOFFIE EN THEE
10.00 uur Openingsfilm Annette van Berkel
10.05 uur Welkom Titia Wolterbeek
10.15 uur De totstandkoming van de nieuwe Rode Lijst Dagvlinders Chris van Swaay

10.35 uur

Presentatie van de Rode Lijst

Johan Osinga & Titia Wolterbeek

10.55 uur Biodiversiteit: samen werken aan herstel Louise Vet
11.15 uur KOFFIEPAUZE
11.45 uur Meetnet nachtvlinders: de boer op Jurriën van Deijk
12.00 uur Kleurkeur: onderweg naar meer kleur Albert Vliegenhart
12.15 uur Bloeiende duinen – lezing en boekpresentatie Rolf Roos
12.30 uur LUNCHPAUZE
14.00 uur Film Vlinders Annette van Berkel
14.10 uur Slotakkoord Blues in de Marshes Irma Wynhoff
14.30 uur Beheerder van het jaar Titia Wolterbeek
14.40 uur THEEPAUZE
15.10 uur Film Libellen René Manger
15.15 uur Libellen, goed en slecht nieuws Roy van Grunsven
15.35 uur Toekomstmuziek Kars Veling
15.50 uur Prijsuitreiking fotowedstrijd Wikimedia Kars Veling
15.55 uur Sluiting Titia Wolterbeek
16.00 uur BORREL

Grote foto: Directeur Titia Wolterbeek was vorig jaar geveld door griep. Nachtvlinderman Jurriën van Deijk verving haar als dagvoorzitter. 
Kleine foto boven: Een volle zaal in 2018
Kleine foto beneden: Vlinderbeheerder van het jaar Jos Berends kwam ook nog in actie: hij verzorgde een lezing.

Actueel