Mijn Berm Bloeit!

Hoe werkt het?

Je kunt op drie verschillende manieren meedoen:

Oranje zandoogje in de berm (foto: Anthonie Stip)

1- Inventariseer één of meer bermtrajecten van 100 meter op nectarplanten

Om actuele informatie over de bloemenrijkdom van bermen te verzamelen is FLORON een nieuw project gestart, waar je in 2017 en 2018 aan mee kunt doen door één of meer trajecten van 100 meter berm te inventariseren op een beperkte set nectarplanten. Voor het herkennen van de belangrijkste nectarplanten is een gratis herkenningskaart beschikbaar. Hierop vind je ook een korte uitleg over de te volgen werkwijze.

Ben je een ervaren florist? Noteer dan ook gerust alle andere plantensoorten. De resultaten van de tellingen geef je door via de invoermodule. Hier kun je ook je getelde bermtraject op kaart intekenen. Na het doorgeven verschijnt de bloemenrijkdom van jouw berm direct op de kaart! We streven naar minimaal 1.000 bezochte bermen, zodat we goed overzicht krijgen van hoe het met de bloemenrijkdom van de bermen in Nederland is gesteld.

2- Noteer nectarplanten tijdens het lopen van een vlinderroute

Aan vlinderaars die vlinderroutes lopen vragen we om op de telroutes ook de nectarplanten te noteren. De Vlinderstichting heeft hier in 1994-1995 en 2007-2008 ook al onderzoek naar gedaan. Daaruit bleek een duidelijk verband tussen het bloemenaanbod en de afname van dagvlinders. Herhaling van dit onderzoek in 2017 is zeer waardevol om te weten of deze trend heeft doorgezet. Wil je meedoen, meld je dan via meetnet@vlinderstichting.nl.

3- Deel je ervaringen met bermbeheer via de app Vlindermee

Via de app Vlindermee kun je ervaringen met goed en slecht bermbeheer delen met anderen door een berm te melden, met een foto van de berm en je ervaring erbij. De app kun je ook gebruiken voor het doorgeven van vlinders en enkele eenvoudig herkenbare nectarplanten in bermen, in een straal van 50 meter rond de meldlocatie. In de app zit een eenvoudige determinatiehulp. Deze informatie maakt inzichtelijk waar in Nederland nog echte vlinderbermen te vinden zijn en waar ze helaas zijn verdwenen.

Denk aan je veiligheid!

Bij bermen waar auto’s langs rijden raden we aan om een fluorescerend hesje te dragen. Probeer vertrapping van de vegetatie te voorkomen.

Veelgestelde vragen

Waarom wordt de campagne ‘Mijn berm bloeit’ uitgevoerd? 

Het gaat al jarenlang niet goed met de planten en vlinders in bermen, constateren FLORON en De Vlinderstichting. Om inzichtelijk te maken hoe omvangrijk het probleem is en waar bermen nog wel mooi zijn, is deze campagne in het voorjaar van 2017 gestart.

Bij mij werkt de app Vlindermee niet, of ik heb andere (inlog-) problemen met deze app, wat moet ik doen?

Dat is erg vervelend! Om je zo goed mogelijk te helpen, kun je het beste een mailtje sturen naar info@vlinderstichting.nl met daarin een duidelijke omschrijving van het probleem of de foutmelding. Wij doen vervolgens ons best om te achterhalen wat er fout kan gaan en of er een oplossing beschikbaar is.

Hoe kan ik een telling van vlinders of planten doorgeven?

Dat kan vanaf 8 mei 2017 via de app Vlindermee, onder het tabblad ‘Mijn berm bloeit’. Voordat een telling kan worden aangemaakt, dient u zich eenmalig met een geldig emailadres aan te melden.

Kan ik ook vlinders of planten tellen op een berm die niet door mijzelf op de kaart gezet is?

Jazeker, op elke gemelde locatie kan via de app Vlindermee een telling van vlinders en/of planten ingevoerd worden.