Mijn Berm Bloeit!

Hoe werkt het?

Je kunt op twee verschillende manieren meedoen:

Oranje zandoogje in de berm (foto: Anthonie Stip) Oranje zandoogje in de berm (foto: Anthonie Stip)

1- Inventariseer één of meer bermtrajecten van 100 meter op nectarplanten

Om actuele informatie over de bloemenrijkdom van bermen te verzamelen is FLORON een nieuw project gestart, waar je in 2017 en 2018 aan mee kunt doen door één of meer trajecten van 100 meter berm te inventariseren op een beperkte set nectarplanten. Voor het herkennen van de belangrijkste nectarplanten is een gratis herkenningskaart beschikbaar. Hierop vind je ook een korte uitleg over de te volgen werkwijze.

Ben je een ervaren florist? Noteer dan ook gerust alle andere plantensoorten. De resultaten van de tellingen geef je door via de invoermodule. Hier kun je ook je getelde bermtraject op kaart intekenen. Na het doorgeven verschijnt de bloemenrijkdom van jouw berm direct op de kaart! We streven naar minimaal 1.000 bezochte bermen, zodat we goed overzicht krijgen van hoe het met de bloemenrijkdom van de bermen in Nederland is gesteld.

2- Noteer nectarplanten tijdens het lopen van een vlinderroute

Aan vlinderaars die vlinderroutes lopen vragen we om op de telroutes ook de nectarplanten te noteren. De Vlinderstichting heeft hier in 1994-1995 en 2007-2008 ook al onderzoek naar gedaan. Daaruit bleek een duidelijk verband tussen het bloemenaanbod en de afname van dagvlinders. Herhaling van dit onderzoek in 2017 is zeer waardevol om te weten of deze trend heeft doorgezet. Wil je meedoen, meld je dan via meetnet@vlinderstichting.nl.

Resultaten ervaringen bermbeheer

Klik op de kaart om de resultaten per berm te bekijken. 

Denk aan je veiligheid!

Bij bermen waar auto’s langs rijden raden we aan om een fluorescerend hesje te dragen. Probeer vertrapping van de vegetatie te voorkomen.

Veelgestelde vragen

Waarom wordt de campagne ‘Mijn berm bloeit’ uitgevoerd? 

Het gaat al jarenlang niet goed met de planten en vlinders in bermen, constateren FLORON en De Vlinderstichting. Om inzichtelijk te maken hoe omvangrijk het probleem is en waar bermen nog wel mooi zijn, is deze campagne in het voorjaar van 2017 gestart.

Bij mij werkt de app Vlindermee niet, of ik heb andere (inlog-) problemen met deze app, wat moet ik doen?

Door technische problemen is zowel de app Vlindermee als de website Vlindermee offline. Voorlopig is het helaas niet mogelijk om via Vlindermee uw resulaten door te geven.

Icarusblauwtjes in de berm. Icarusblauwtjes in de berm.