Reddingspoging donker pimpernelblauwtje

Enige leefgebied van bijzondere vlinder in Nederland vernield

Het laatste leefgebied van het donker pimpernelblauwtje, een bedreigde vlindersoort, is maandag 13 juli 2020 vernield. Het gaat om een berm langs een provinciale weg bij Posterholt in Limburg. De Vlinderstichting heeft aangifte gedaan bij de provincie.

Dit gebeurde door een fout van een (onder)aannemer, maar het Waterschap Limburg was verantwoordelijk.

De Vlinderstichting onderneemt nu samen met Waterschap Limburg en het Limburgs Landschap een ultieme reddingspoging om het donker pimpernelblauwtje, een bedreigde vlindersoort, te redden. De provincie Limburg heeft het voornemen om het waterschap een dwangsom van honderdduizend euro op te leggen als er nog een keer illegaal gemaaid wordt. 

 

"Het is een zwarte dag voor het donker pimpernelblauwtje", zegt Irma Wynhoff, projectleider bij De Vlinderstichting. "We raken een van de meest zeldzame vlinders in Nederland misschien wel kwijt."
Wat is er gebeurd, hoe komt dat en hoe gaan we het oplossen? Onze collega Anthonie Stip licht het toe bij Radio 1.

Luister naar het interview

 

Provincie Limburg reageert op het maai-incident

Op 26 augustus 2020 reageerde Provincie Limburg middels een open brief naar het Waterschap. Daarin worden zij opgedragen een aantal onderzoeken uit te voeren, een herstelplan op te stellen en de maatregelen van het herstelplan uit te voeren. Daarnaast loopt ook nog een strafrechtelijk onderzoek door het OM, dit zit nu in de onderzoeksfase. Hieruit moet duidelijk worden wie nu verantwoordelijk is geweest voor het maaien. Ze geeft daarbij nadrukkelijk aan dat het Waterschap dit moet doen in overleg met relevante spelers, waaronder ook De Vlinderstichting.

Irma Wynhoff is al jaren bezig om het leefgebied voor het donker pimpernelblauwtje hier te behouden, verbeteren en vergroten en is nauw betrokken bij dit plan.

De provincie Limburg heeft het voornemen om het waterschap een dwangsom van een ton op te leggen als er nog een keer illegaal gemaaid wordt. De provincie wil koste wat het kost voorkomen dat het nog een keer fout gaat in het enige leefgebied van het donker pimpernelblauwtje. Om informatie te verzamelen voor het opstellen van een goed herstelplan heeft het waterschap nu €40.000 uitgetrokken voor een onderzoek in het gebied. Medewerkers van De Vlinderstichting zijn inmiddels begonnen met het onderzoek, dat zich vooral richt op de mieren waarvan de vlinders afhankelijk zijn. 

Laatste leefgebied van zeldzame vlinder

Een Medewerker van Stichting het Limburgs Landschap zet nieuwe planten in de vernietigde berm, in de hoop de vlinder nog te kunnen redden. Een Medewerker van Stichting het Limburgs Landschap zet nieuwe planten in de vernietigde berm, in de hoop de vlinder nog te kunnen redden.

De vlinder heeft de grote pimpernel (een zeldzame plant) nodig om te overleven. Maar maandag maaide een aannemer die werkt voor het schap een berm langs de N274 plat. Precies de berm waar het donkere pimpernelblauwtje het enige nog resterende leefgebied in Nederland had. 

Noodmaatregel

Omdat de blauwtjes nu rondvliegen heeft Het Limburgs Landschap uit haar eigen terrein bloeiende pimpernelplanten uitgestoken en geplant op de gemaaide strook. Zo hopen we dat de uitgekomen vlinders toch hun eitjes af kunnen zetten op de bloemknoppen van de pimpernel. Met de noodmaatregel moet het leefgebied van de met uitsterven bedreigde donkere pimpernelblauwtjes te herstellen.

"Het is een wanhoopsdaad", zegt De Vlinderstichting. "De vlinder legt zijn eitjes in de bloemen en de vrouwtjes vliegen op dit moment rond. Als we niks zouden proberen, verdwijnen ze uit Nederland."

Laatste der Mohikanen

Er is nog een klein stukje ongemaaide berm over. de Vlindertichting gaat alles op alles zetten om de vlinder in Nederland te houden. Inmiddels heeft een medewerker van het Limburgs Landschap vrijdagmiddag alweer drie pimpernelblauwtjes langs de N274 gezien. 

"We hopen dat iederen vlinder die nu nog vliegt als de laatste der Mohikanen de kans pakt om eitjes af te zetten op de laatste pimpernellen die er nog staan. En dat we dan een flinke rupsenopbrengst hebben. We gaan het donker pimpernelblauwtje echt niet opgeven."

Help ons het donker pimpernelblauwtje te redden

De Vlinderstichting ontvangt geen structurele subsidie. Donateurs maken ons werk mogelijk. Help ons het donker pimpernelblauwtje te redden met een eenmalige gift. Met uw hulp kunnen wij zorgen dat deze prachtige vlinder niet uit ons land verdwijnt.

Ja, ik help mee