Riviersluiptelling

Wat is de Riviersluiptelling?

In de uitsluiptijd van de rivierrombout gaan we met zoveel mogelijk waarnemers op zoek naar huidjes van deze soort. Dat kan door zandstrandjes van de grote rivieren af te zoeken. Help je mee? Dit kan op twee manieren, via de ButterflyCount-app of via het meetnet van De Vlinderstichting. Scroll naar beneden om mee te doen!

 

Lees hier de handleiding voor het tellen

Waarom de Riviersluiptelling?

De rivierrombout is een vrij zeldzame libel, kenmerkend voor het rivierengebied. De soort is Europees beschermd. We weten nog weinig van de soort. Langs de grote rivieren, waar de jonge libellen zich ophouden, komen relatief weinig waarnemers omdat er weinig andere soorten voorkomen. Oudere individuen zwerven van de rivier weg om overal en nergens voedsel te zoeken; zij worden ook weinig aangetroffen. Hoe het met de rivierrombout gaat, is daarom niet goed bekend. Door met zoveel mogelijk waarnemers in de uitsluiptijd van de rivierrombout naar de soort te zoeken, kunnen we gezamenlijk het verspreidingsbeeld actualiseren.

Wanneer?

De Riviersluiptelling vindt jaarlijks plaats tussen half juni en half juli.

Hoe zoek je naar huidjes?

Omdat de volwassen libellen moeilijk op te sporen zijn, kan de rivierrombout het beste gevonden worden door te zoeken naar huidjes. Het uitsluipen gebeurt overal langs de oever van de rivier, dus de huidjes kunnen zich bijvoorbeeld bevinden in de vegetatie of op basaltblokken. Maar het gemakkelijkst worden de huidjes gevonden op de zandstrandjes tussen de kribben van de rivier. Wil je een poging wagen? Loop zo’n zandstrandje dan langzaam en zigzaggend af, tussen ongeveer één meter van het water tot twee meter achter de vloedlijn. Zoek goed naar in het kale zand liggende huidjes. De huidjes zijn licht en waaien gemakkelijk weg. Kijk daarom extra goed in hoekjes waar weggewaaid strooisel terecht komt. Hier kunnen meerdere huidjes bij elkaar liggen.
De huidjes van de rivierrombout zijn ongeveer drie centimeter lang en zandkleurig. Ze hebben dus een goede schutkleur. Maar weet je eenmaal hoe je moet kijken, dan zijn ze best vindbaar. Kenmerkend voor het huidje van deze soort is het vrij lange, slanke achterlijf zonder knobbels of doornen. Verwarring met andere soorten treedt bijna niet op, omdat de rivierrombout de enige soort is die voorkomt in de grote rivieren. Alleen langs de Roer kan verwarring optreden met andere romboutsoorten.

Ook nulwaarnemingen tellen!

Heb je een kwartier gezocht, maar niets gevonden? Voer ook die telling in! Juist zo’n nulwaarneming is erg waardevol voor het kunnen berekenen van trends. Laat je dus niet ontmoedigen, maar bedenk dat het voor het onderzoek niet uitmaakt welk aantal huidjes je hebt aangetroffen. Nul huidjes zijn evenveel waard als tien, als de kwartiertelling maar ingevoerd wordt.

Doe mee!

Riviersluiptellingen doen kan op twee manieren: via de app ButterflyCount en via het meetnet van De Vlinderstichting. Het maakt niet uit welke van deze twee je kiest, via beide manieren komen de gegevens in dezelfde database terecht.

 

ButterflyCount

De app ButterflyCount is ontwikkeld om kwartiertellingen te doen van dagvlinders, nachtvlinders, libellen en/of hommels. De app kan ook gebruikt worden om een soortspecifieke kwartiertelling te doen. In het geval van de Riviersluiptelling doe je dus een soortspecifieke telling van de rivierrombout en zoek je alleen naar huidjes. Imago's tel je in dit geval niet mee. Zorg voordat je met de telling begint dat je een stuk rivieroever van ongeveer 100 meter hebt uitgemeten. Dit ga je in een kwartier uitkammen.

 

Doe mee via ButterflyCount

 

Meetnet van De Vlinderstichting

Voor het doorgeven van Riviersluiptellingen heb je een account nodig in het meetnet van De Vlinderstichting en moet je account gekoppeld zijn aan de Riviersluiptelling. Is dit nog niet het geval, geef je dan eerst op. Heb je al wel een account, dan kun je direct meedoen. Lees wel eerst even de handleiding voor het invoeren goed door!

 

Ik heb al een account en doe mee via het meetnet

Ik heb nog geen account en geef me op

 

Lees hier de handleiding voor het invoeren

 

Meer lezen