Klachtenregeling

Wij hopen dat u tevreden bent over De Vlinderstichting. Mocht dat onverhoopt niet het geval zijn, dan kunt u schriftelijk of via het klachtenformulier hieronder een klacht indienen.

Procedure

Uw klacht wordt zo spoedig mogelijk afgehandeld, bij voorkeur binnen vijf werkdagen. Indien deze termijn niet wordt gehaald, ontvangt u een voorstel over de verdere afwikkeling.

Indien u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht, dan kunt u per e-mail of schriftelijk bezwaar indienen bij de directeur. Deze reageert binnen vijf werkdagen per e-mail over de verdere afhandeling.

Schriftelijk indienen

U kunt uw klacht schriftelijk indienen. Hierbij dient u aan te geven dat het om een klacht gaat. Onze contactgegevens zijn:

De Vlinderstichting
Postbus 506
6700 AM  Wageningen

Indienen via het klachtenformulier

Lees voordat u het klachtenformulier invult eerst onze klachtenprocedure, zodat u weet wat u van ons kan verwachten. Heeft u geen klacht, maar een vraag of reactie, gebruik dan ons contactformulier.

* = verplichte veld(en)

 

Klachtenformulier

Hebt u een klacht over De Vlinderstichting of een van haar medewerkers, dan kunt u die indienen door middel van dit formulier.

NB: U ontvangt geen post of e-mails van derden, want we respecteren uw privacy.