Boeken over vlinders

Artnr. 0084 • € 52,00
Donateurs 0083 • € 47,50

stuks

Nachtvlinders

Ook al zie je ze minder vaak, er zijn veel meer nachtvlinders dan dagvlinders. Het zijn fascinerende insecten, met fraaie vleugelpatronen en soms ook prachtige kleuren. Ze spelen een belangrijke rol in de natuur, bijvoorbeeld als voedsel voor andere dieren of als bestuiver van planten. Bij nadere bestudering blijken nachtvlinders een verrassende levenswijze te hebben.

In deze unieke gids worden alle in Nederland en België voorkomende soorten macronachtvlinders
beschreven.

• Volledig herziene uitgave, in nieuwe opmaak, aangevuld met actuele informatie en vele extra
tekeningen.
• Ruim 1700 prachtige, gedetailleerde tekeningen in kleur van ruim 1000 soorten in hun natuurlijke rusthouding, en bijna 100 afbeeldingen van rupsen.
• Uitgebreide teksten over kenmerken, gelijkende soorten, vliegtijd en gedrag, levenscyclus, waardplanten, habitat en voorkomen in Nederland en België

Bewerkt door De Vlinderstichting in samenwerking met de Werkgroep Vlinderfaunistiek van EIS-NederLand, de Vlaamse Vereniging voor Entomologie en Natuurpunt.

Zevende druk, 2020