Boeken over libellen

Artnr. 0085 • € 42,00

Libellenrijk Fryslân

Dit boek biedt een overzicht van tien jaar libellenonderzoek in Fryslân. In dit rijk geïllustreerde overzichtswerk worden 64 soorten libellen beschreven, waaronder zeven nieuw te verwachten soorten. Bij elke soort is een verspreidingskaart opgenomen met alle waarnemingen voor en na het jaar 2000. Na een korte karakteristiek van de soort volgt een gedetailleerde beschrijving en worden in aparte kaders diverse wetenswaardigheden vermeld.

Een must voor elke natuurliefhebber in Friesland, maar de informatie in dit boek is zeker ook relevant voor de rest van Nederland. Een boek vol wetenswaardigheden en nieuwtjes over de Friese libellenfauna.