Tel insecten mee: TIM

Wie doet er mee met TIM?

Gemeenten en burgers willen graag meer biodiversiteit. Belangrijk, want de biodiversiteit in Nederland neemt af en daarmee de kwaliteit van de groene ruimte. Maar wat is biodiversiteit eigenlijk?
Met TIM maakt De Vlinderstichting biodiversiteit concreet: mensen die interesse hebben in insecten worden begeleid bij het kijken en tellen. Tegelijkertijd worden belangrijke gegevens verzameld, waardoor gemeenten bij kunnen houden hoe het staat met de biodiversiteit binnen hun gebied. Welke insecten worden gezien, en helpt het beheer van het openbare groen om de biodiversiteit op peil te houden?

TIM kijkt op drie manieren naar de insecten in onze omgeving:

  • via vaste looproutes voor dagvlinders en libellen. Vrijwilligers tellen langs een vaste route alle dagvlinders of libellen die ze zien. Het zijn enthousiaste en deskundige tellers die de vlinderstand bijhouden in hun eigen buurt of in natuurgebieden. Ook de hommels kunnen worden meegeteld.
  • via transecttellingen voor dagvlinders en libellen. Hierbij tellen vrijwilligers geen vaste route maar doen ze tellingen op willekeurige locaties in de gemeente. Deze methode is laagdrempeliger dan vaste routes en geeft een beeld van de verspreiding van soorten in de gemeente.
  • via nachtvlindermeetpunten. Met een LedEmmer kan elke enthousiaste vrijwilliger nachtvlinders aantrekken en ’s ochtends weer loslaten nadat er foto’s van zijn gemaakt. Omdat er ongeveer 850 macronachtvlindersoorten zijn, zegt deze methode iets over de lokale biodiversiteit.

Zo wordt er op allerlei manieren geteld, in voorjaar, zomer en najaar: oranjetipje, kleine vuurvlinder, weidebeekjuffer, wilgengouduil en heel veel andere soorten.

De Vlinderstichting zorgt met het project TIM voor instructies, begeleiding, tien werkzame LedEmmers en een jaarlijks verslag over de tellingen. De vrijwilligers worden gevonden via publiciteit en contacten met groene organisaties.

TIM is leuker dan Netflix!

Tel Insecten Mee Amersfoort

 

Hebt u interesse in meer informatie over Tel Insecten Mee in Amersfoort?

Vul het formulier in

Tel Insecten Mee Ede

Hebt u interesse in meer informatie over Tel Insecten Mee in Ede?

Vul het formulier in

Tel Insecten Mee Utrecht

Hebt u interesse in meer informatie over Tel Insecten Mee in Utrecht?

Vul het formulier in