Tel insecten mee: TIM

Wie doet er mee met TIM?

Gemeenten en burgers willen graag meer biodiversiteit. Belangrijk, want de biodiversiteit in Nederland neemt af en daarmee de kwaliteit van de groene ruimte. Maar wat is biodiversiteit eigenlijk?
Met TIM maakt De Vlinderstichting biodiversiteit concreet: mensen die interesse hebben in insecten worden begeleid bij het kijken en tellen. Tegelijkertijd worden belangrijke gegevens verzameld, waardoor gemeenten bij kunnen houden hoe het staat met de biodiversiteit binnen hun gebied. Welke insecten worden gezien, en helpt het beheer van het openbare groen om de biodiversiteit op peil te houden?

TIM kijkt op drie manieren naar de insecten in onze omgeving:

  • via vlinders. Hierbij lopen vrijwilligers vaste routes en tellen de dagvlinders die ze zien. Het zijn enthousiaste en deskundige tellers die de vlinderstand bijhouden in hun eigen buurt of in natuurgebieden. Ook de hommels worden meegeteld.
  • via libellen. Dit werkt net zoals het vlindermeetnet, alleen wordt er langs wateren geteld. En naast routes kunnen ook kwartiertellingen worden gemaakt. Dit vraagt meer ervaring: libellen vliegen soms heel snel en de kleine juffertjes moeten goed bekeken worden.
  • via nachtvlinders. Met een LedEmmer kan elke enthousiaste vrijwilliger nachtvlinders aantrekken en ’s ochtends weer loslaten nadat er foto’s van zijn gemaakt. Omdat er ongeveer 850 macronachtvlindersoorten zijn, zegt deze methode iets over de lokale biodiversiteit.

Zo wordt er op allerlei manieren geteld, in voorjaar, zomer en najaar: oranjetipje, kleine vuurvlinder, weidebeekjuffer, wilgengouduil en heel veel andere soorten.

De Vlinderstichting verzorgt met het project TIM voor instructies, begeleiding, tien werkzame LedEmmers en een jaarlijks verslag over de tellingen. De vrijwilligers worden gevonden via publiciteit en contacten met groene organisaties.

Informatie

Vanwege de coronacrisis wordt er gebruik gemaakt van alternatieven voor bijeenkomsten, zoals via Skype of Youtube en digitale instructies.

Tel Insecten Mee Amersfoort

 

Hebt u interesse in meer informatie over Tel Insecten Mee in Amersfoort?

Vul het formulier in

Tel Insecten Mee Ede

Hebt u interesse in meer informatie over Tel Insecten Mee in Ede?

Vul het formulier in

Tel Insecten Mee Utrecht

Hebt u interesse in meer informatie over Tel Insecten Mee in Utrecht?

Vul het formulier in