geraniumblauwtje Cacyreus marshalli

Familie
blauwtjes (LYCAENIDAE)
Onderfamilie
Lycaeninae / Cacyreus marshalli
Groep
Dagvlinder
Hoe moeilijk te herkennen
(goed tot redelijk goed te determineren)
Zeldzaamheid

In 1999 werd het geraniumblauwtje voor het eerst in ons land gezien; het betrof een exemplaar in Zeeuws-Vlaanderen, waarschijnlijk via een bloementransport hier binnengekomen. Ook in 2003 en 2005 werden verschillende exemplaren in Nederland waargenomen. De soort heeft zich in het zomerseizoen ook voortgeplant, maar heeft de winter hier niet overleefd.

Rode lijst

Verspreiding
Vliegtijd
Kenmerken

Kenmerk: De bovenkant van de vleugels is zowel bij het mannetje als bij het vrouwtje bruin met een geblokte franje. De onderkant van de vleugels is bruinwit gemarmerd. Opvallend zijn de vlekken in de binnenrandhoek van de achtervleugel en het staartje aan de achtervleugel.

Gelijkende soorten vlinder

Geen resultaten.

Levenscyclus

De rups leeft aanvankelijk aan de binnenzijde van een bloemknop of als mineerder in een blad, daarna in de stengel. Zijn aanwezigheid wordt verraden door de rode uitwerpselen op stengels en bladeren. De verpopping vindt plaats bij de onderste bladeren van de waardplant.

Waardplanten

Rode hanggeranium of Pelargonium; soms ook (wilde) ooievaarsbek en reigersbek. Bij de teelt van Pelargonium veroorzaakt het geraniumblauwtje in Zuid-Europa soms aanzienlijke schade.

Habitat

Habitat: Plaatsen waar geraniums groeien; vaak in stedelijk gebied.

Vliegtijd en gedrag

Alle Nederlandse waarnemingen zijn gedaan in juli en augustus.

Europa

Het geraniumblauwtje komt oorspronkelijk in Zuid-Afrika voor. In 1990 is hij voor het eerst in Europa op Mallorca gezien. Van daaruit verspreidde de soort zich snel over Europa. Nu is het een algemene standvlinder in grote delen van Zuid-Europa.

Mondiaal

Het geraniumblauwtje komt oorspronkelijk in Zuid-Afrika voor, maar heeft zich de laatste tijd ook over Europa verspreid.

Trend op lange en korte termijn
Onderstaande diagrammen tonen de veranderingen van de talrijkheid in de loop van de tijd. De gegevens zijn afkomstig uit het Landelijk Meetnet Vlinders (CBS / De Vlinderstichting).
Verspreiding in Nederland in vier perioden
Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in het waarnemingbestand Noctua. Hoe die berekeningen worden uitgevoerd staat te lezen op de pagina De berekeningen.
voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - 2015
Zeldzaamheid
Duitse naam
Buchen-Streckfuss
Auteursnaam en jaartal
Butler, 1898

Soorten uit dezelfde familie blauwtjes (LYCAENIDAE)

klaverblauwtje
Cyaniris semiargus

iepenpage
Satyrium w-album

bruine vuurvlinder
Lycaena tityrus

donker pimpernelblauwtje
Phengaris nausithous

tijgerblauwtje
Lampides boeticus

geraniumblauwtje
Cacyreus marshalli

alle soorten uit deze familie