bosrankvlinder Thyris fenestrella

Familie

venstervlekjes (THYRIDIDAE)

Zeldzaamheid

Zeldzaam. Slechts enkele vindplaatsen op de kalkgraslanden in Zuid-Limburg.

Rode lijst

gevoelig

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

Half mei-begin augustus in twee generaties. De vlinders zijn overdag actief, maar uitsluitend bij hogere temperaturen; het is een uitgesproken warmteminnende soort. De vlinders bezoeken bloemen van onder andere braam en de mannetjes zijn goed te lokken met feromoonpreparaten.

Levenscyclus

Rups: juni-september. De rups, die een onaangename wantsengeur verspreidt, leeft in een kokertje dat gemaakt wordt door bladeren van bosrank samen te spinnen. De soort overwintert als pop, eveneens tussen samengesponnen bladeren van de waardplant.

Verspreiding

Vliegtijd

Benaming

Duitse naam

Waldreben-Fensterflecken

Franse naam

le Pygmée , le Sphinx-Pygmée

Oud Nederlandse naam

dwerglandkaartje

Meer

Toelichting Nederlandse naam

De bosrankvlinder heeft bosrank als waardplant.
De oude naam dwerglandkaartje is vervangen om verwarring met het landkaartje te vermijden.

Meer over Nederlandse namen

Auteursnaam en jaartal

(Scopoli, 1763)

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 8-9 mm. Deze kleine nachtvlinder is goed te herkennen aan de doorzichtige vlakjes in het middenveld van de voorvleugel. De voorvleugel is verder grijsachtig bruin met in het zoomveld en langs de voorrand opvallende gele vlekjes. Over het zwartachtige achterlijf lopen enkele lichte dwarsbandjes.

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

Habitat

Vochtige zonnige warme bosranden op kalkbodem.

Planten

Bosrank.

Waardplant

Clematis
Clematis

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie venstervlekjes (THYRIDIDAE)

bosrankvlinder
Thyris fenestrella

Alle soorten uit deze familie