morgenrood Lycaena virgaureae

Familie

blauwtjes (LYCAENIDAE)

Zeldzaamheid

Een dwaalgast waarvan uit ons land in totaal zeven waarnemingen bekend zijn. Zes daarvan betreffen vlinders die in de negentiende eeuw gezien werden. Spectaculair was de vondst van een vrouwtje morgenrood in 2003 in Midden-Limburg. De dichtstbijzijnde populaties bevinden zich in de Eifel en bij Hannover.

Rode lijst

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

Eind juni-eind augustus in één generatie.

Levenscyclus

Rups: begin april-eind juni. De soort overwintert als ei.

Verspreiding

Vliegtijd

Benaming

Engelse naam

Scarce Copper

Duitse naam

Dukatenfalter, Dukaten-Feuerfalter

Franse naam

l'Argus Satiné, Verge d'or

Oud Nederlandse naam

dukaatvlinder

Synoniemen

Heodes virgaureae, Polyommatus virgaureae, Chrysophanus virgaureae

Meer

Toelichting wetenschappelijke naam

virgaureae: Solidago virgaurea, gulden roede; Linnaeus noemde deze plant ten onrechte de waardplant.

Auteursnaam en jaartal

(Linnaeus, 1758)

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: circa 16 mm. De bovenkant van de vleugels is bij het mannetje glanzend oranje. Bij het vrouwtje is de bovenkant van de vleugels oranje met een duidelijke, zwarte tekening. De onderkant van de achtervleugel is oranjegrijs met weinig zwarte stippen en enkele witte vlekjes. Deze witte vlekjes vormen een karakteristiek kenmerk dat bij geen enkele andere vuurvlinder voorkomt.

Gelijkende soorten vlinder

Bij de grote vuurvlinder is de onderkant van de achtervleugel lichtblauw met een oranje band langs de achterrand. Zie ook de rode vuurvlinder.

Gelijkende soorten vlinder

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

Habitat

Bloemrijke, vrij vochtige graslanden, meestal in een bosachtige omgeving.

Planten

Waardplanten diverse soorten zuring; vooral veldzuring.

Waardplant

Zuring
Rumex

Actualiteiten

Ontdek meer

Tijdschriften

Soorten uit dezelfde familie blauwtjes (LYCAENIDAE)

Alle soorten uit deze familie