grote vuurvlinder Lycaena dispar

Meer info over deze soort