zilverstreephooibeestje Coenonympha hero

Meer info over deze soort