gestippelde houtvlinder Zeuzera pyrina

Meer info over deze soort