roomvlek Arctia villica

Meer info over deze soort