halmrupsvlinder Mesapamea secalis

Meer info over deze soort