herfstspinners BRAHMAEIDAE

Vlinders

Van de 65 soorten herfstspinners (Brahmaeidae) die er wereldwijd zijn, komt er slechts één in Nederland voor. De in Nederland voorkomende herfstspinner is uitsluitend overdag actief, terwijl de andere soorten herfstspinners ’s nachts vliegen. De vlinders hebben geen functionele roltong en teren gedurende hun vaak korte leven op de vetreserves die in het rupsenstadium zijn aangelegd.

Rupsen en verpopping

De rups foerageert vooral ’s nachts en rust overdag onder de bladeren van de waardplant. In tegenstelling tot de rupsen van de spinners hebben de rupsen van de herfstspinners geen spinselklier en kunnen ze dus geen cocon maken; ze verpoppen zich in een holte onder de grond.

Soorten

herfstspinner
Lemonia dumi
BRAHMAEIDAE: Brahmaeinae