Bargerveen

Bargerveen

In dit prachtige hoogveengebied, gelegen in Drenthe, komen veel verschillende landschappen voor. Moeras, grasland, heide en water wisselen elkaar af. Door de variatie aan landschapstypen is het gebied erg soortenrijk. Hier vind je o.a. zonnedauw, adders en veel verschillende soorten libellen en vlinders.

Het Bargerveen is onderdeel van Natuurgebied Veenland en is ingedeeld in drie delen: het Meerstalblok, het Amsterdamsche veld en het Schoonebeekerveld. Het Meerstalblok in het noorden van het gebied is het meest vlinderrijk door de verschillende landschappen en de aanwezigheid van natte, schrale graslanden. Hier komt de zeldzame aardbeivlinder voor die de voorkeur geeft aan vochtige graslanden en heiden. Door het Bargerveen lopen verschillende wandelroutes. In het Meerstalblok is ook een natuurpad aanwezig waarbij onderweg op kleine panelen informatie over het gebied te vinden is.

Zeldzame vlindersoorten

Heideblauwtje (foto: Henk Bosma) Heideblauwtje (foto: Henk Bosma)

Het heideblauwtje kan plaatselijk soms in flinke aantallen voorkomen. Het is te vinden in natte tot vochtige heiden en hogere zandgronden in Noord-, Oost- en Zuid-Nederland.

De aardbeivlinder is in ons land vrij zeldzaam. De vlinder geeft de voorkeur aan vochtige tot droge graslanden en heiden, extensief begraasde terreinen.

Aardbeivlinder (foto: Henk Bosma). Aardbeivlinder (foto: Henk Bosma).
Bruine vuurvlinder (foto: Nathalie Nauta). Bruine vuurvlinder (foto: Nathalie Nauta).

De bruine vuurvlinder is uit het westen en uit het zuiden aan het verdwijnen en komt nu nog voor op de Veluwe en in het noordoosten. Hij komt voor in graslanden, hoogvenen, veenheiden en bermen.