Brunssummerheide

Brunssummerheide

Dit heuvelachtige heidelandschap is te vinden in Zuid-Limburg. De heide wordt begraasd door schapen om deze zo in stand te houden. Het landschap is erg gevarieerd door de aanwezigheid van heide, bos, stuifzand, maar ook nattere gedeelten met kleine vennetjes. 

De kleine paadjes kronkelen over de heide en brengen u zo op de mooiste plaatsen die de Brunssummerheide u te bieden heeft. Op de heide is de heivlinder regelmatig te zien. In de bossen rondom de Brunsummerheide is er kans op het zien van de kleine ijsvogelvlinder. Deze vlinder komt vooral voor in de Schinveldse bossen. Als u houdt van langeafstandswandelingen dan is een bezoek aan deze bossen ook zeker aan te raden.

Zeldzame vlindersoorten.

Kleine ijsvogelvlinder. Kleine ijsvogelvlinder.

Op geschikte plaatsen kunnen er soms tientallen vliegen, maar in Nederland zijn er nog maar weinig van deze geschikte plaatsen voor de kleine ijsvogelvlinder. Hij komt voor in bosranden, open plekken, bospaden en bosweiden, in dit geval in de Schinveldse bossen.

De koninginnenpage is een zeldzame standvlinder die alleen in Zuid-Limburg nog een vaste populatie heeft. Hij komt voor in bloemrijke graslanden, akkers, bermen en tuinen.

Koninginnenpage. Koninginnenpage.
Heivlinder. Heivlinder.

De heivlinder is een algemene standvlinder van de hogere zandgronden en komt plaatselijk veel voor. Hij geeft de voorkeur aan duinen, droge schrale heiden en schrale graslanden.