Buurserzand

Buurserzand


Het Buurserzand is echt een parel in Overijssel en in beheer bij Natuurmonumenten. Dit is een gebied waar u zeker tijd voor moet uittrekken, want dat is het dubbel en dwars waard. Het ene moment loopt u door een nat heideterrein en het volgende moment staat u uit te kijken over het gebied de Rietschot, een waterplas die een paradijs is voor de vogels.

Het Buurserzand bezit heidevelden, vennetjes, bloemrijke graslanden en prachtige loofbossen. Langs de wandelpaden ziet u in de heidevelden kleine groepjes van klokjesgentiaan staan. Hierop legt het gentiaanblauwtje zijn eitjes. In juli en augustus is de kans het grootst de gentiaanblauwtjes te zien vliegen. Een andere bijzondere vlindersoort die in het Buurserzand voorkomt, is de kommavlinder. Ook deze vlindersoort kunt u op de heide tegenkomen. Om veel vlindersoorten te zien is de wandelroute zeker aan te bevelen. Deze wandelroute loopt door alle landschappen die het Buurserzand rijk is.

Zeldzame vlindersoorten

Het bont dikkopje is een zeldzame soort die voorkomt in natte ruigten en graslanden in of nabij bossen. Midden- en Oost-Brabant en het oosten van de Achterhoek zijn de plaatsen waar hij nog het meest voorkomt.

Bont dikkopje (foto: Marian Schut). Bont dikkopje (foto: Marian Schut).
Gentiaanblauwtje (foto: Henk Bosma). Gentiaanblauwtje (foto: Henk Bosma).

Het gentiaanblauwtje geeft de voorkeur aan laaggelegen natte heiden en vochtige graslanden. De vlinder zet zijn eitjes af op bloemen en kelkbladeren van de klokjesgentiaan. De soort is de laatste jaren sterk in aantal achteruitgegaan.

De kommavlinder komt lokaal voor in droge graslanden en heiden. De soort is te herkennen aan de wat grotere vlek bij het lichaam, de komma. De onderkant van de achtervleugel is grijsgroen.

Kommavlinder (foto: Marian Schut). Kommavlinder (foto: Marian Schut).