NP De Biesbosch

NP De Biesbosch

Nationaal Park De Biesbosch is een beschermd natuurgebied en het grootste zoetwatergetijdengebied van Europa. Ondanks de Deltawerken is er in de Biesbosch nog steeds een getijdenverschil, zeker in de Sliedrechtse Biesbosch. Dit gedeelte staat door de Nieuwe Waterweg in open verbinding met de Noordzee. Tijdens vloed duwt het zeewater de zoetwaterafvoer van de rivieren terug het rivierengebied in. Bij eb kan het rivierwater weer de zee in lopen. Het fenomeen van zoetwatergetijden is een uniek proces dat ervoor zorgt dat er in de Biesbosch bijzondere planten en dieren voorkomen.

Citroenvlinder

In de Biesbosch komen onder andere twee vlinderoverwinteraars voor. De citroenvlinder is er zo eentje. De mannetjes zijn felgeel en de vrouwtjes zijn lichtgeel. Paring vindt plaats in het voorjaar, snel nadat de vlinders uit hun winterslaap komen. De vrouwtjes citroenvlinder paren slechts één keer, maar hier hebben de mannetjes iets op bedacht. Zij patrouilleren over afstanden van soms wel enkele kilometers en achtervolgen alle witte/ lichtgekleurde vlinders om te controleren of het een soortgenoot is. Wanneer een paringsbereid vrouwtje wordt gevonden, volgt de kenmerkende baltsvlucht tussen beiden.

 

Gehakkelde aurelia

Een andere vlinderoverwinteraar die in de Biesbosch voorkomt, is de gehakkelde aurelia. Deze prachtige oranje vlinder is goed te herkennen aan de diepe kartels in de vleugels. Mensen die hem voor het eerst zien, schrikken nog wel eens van de gekartelde vleugels en denken dat deze vlinder is aangevallen door een vogel. Niets is minder waar! De mannetjes zijn erg territoriaal en indringers worden zeer actief verjaagd.

Citroenvlinder (foto: Marian Schut) Citroenvlinder (foto: Marian Schut)
Gehakkelde aurelia (foto: Kars Veling) Gehakkelde aurelia (foto: Kars Veling)