Drentsche Aa

Drentsche Aa

Het natuurgebied de Drentsche Aa is een stroomdallandschap dat bestaat uit kleine kronkelende beekjes. Het landschap bestaat uit bloemrijke graslanden, moerassige graslanden, bossen en heide. In de zomer, als alle bloemen in de graslanden in bloei staan, zijn er volop vlinders te vinden.

Balloërveld

Door de slingerende beekjes kunnen de weilanden eromheen soms erg nat zijn, wat zorgt voor een bijzondere vegetatie. Het Balloërveld is een heidegebied in de Drentsche Aa. Hier zijn de zeldzamere vlinders te vinden. Denk hierbij aan de bruine vuurvlinder, de heivlinder en het heideblauwtje. Er zijn mooie wandelroutes.

Zeldzame vlindersoorten

Kommavlinder (foto: Bert van Rijsewijk). Kommavlinder (foto: Bert van Rijsewijk).

De kommavlinder is de laatste jaren sterk achteruitgegaan in aantal en is nog op maar een aantal plaatsen in Nederland te vinden. Hij geeft de voorkeur aan droge, schrale graslanden, duinen en heidegebieden. Zijn naam heeft betrekking op de kommavormige streep op de voorvleugels van het mannetje.

Het heideblauwtje kan plaatselijk soms in flinke aantallen voorkomen. Het is te vinden in natte tot vochtige heiden en hogere zandgronden in Noord-, Oost- en Zuid-Nederland.

Heideblauwtje (foto: Henk Bosma). Heideblauwtje (foto: Henk Bosma).
Bruine vuurvlinder (foto: Nathalie Nauta). Bruine vuurvlinder (foto: Nathalie Nauta).

De bruine vuurvlinder is uit het westen en uit het zuiden aan het verdwijnen en komt nu nog voor op de Veluwe en in het noordoosten. Hij is daar te vinden in graslanden, hoogvenen, veenheiden en bermen.